Antropocen wikipedia

er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon. Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.

Norge og Norden - et eksempel for resten av verden?  

Nettstedet e-politikk.no (etisk politikk) vil i 2021-2023 fokusere på:
          BÆREKRAFT                   CRISPR            KI (Kunstig Intelligens)     SOSIAL RETTFERDIGHET  
 Klima  Bioteknologi  Data  Demokrati
 nettside  nettside  nettside  nettside
 doughnut        doughnut
    Teknologirådet Teknologirådet

e-politikk.no - et nettsted om etisk politikk

må nødvendig etisk politikk være
etisk radikalisme

A Good Life For All Within Planetary Boundaries
Paradox

smultring ENG

Status Sommeren 2021 - e-politikk.no - nettsted om etisk politikk. Jorda (vår klode) klarer ikke å gi livsgrunnlag for jordas mennesker med vestens tradisjonelle måte å leve på. Vestens kultur, ...
Det er alt

En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data