Antropocen wikipedia

er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon. Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.

- De som ikke henger med blir på en måte analfabeter, sier Pensjonistforbundet. (Vi.no): Norske seniorer er generelt svært opptatt av å henge med på teknologisk utvikling, mener Tone Bye, ...

– Norge er inne i en god periode. Det er optimisme og stor investeringsvilje i bedriftene. De skaper nye jobber i by og bygd. Vi benytter de gode tidene til å prioritere tiltak som bidrar til et ...
Les mer: Statsbudsjettet 2020

Suksessforfatter med advarsel: – Den liberale fortellingen om verden har kollapset.Professor Yuval Noah Harari trakk fulle hus til sine foredrag under Verdens økonomiske forum i Davos. Les han nye ...

Om Sapiens For over 100 000 år siden fantes det seks ulike menneskearter på jorden. I dag finnes det kun en. Oss. Homo sapiens. Hvorfor ble nettopp vår art så fremgangsrik og dominant? Hvordan ...

Information on more than 170,000 "bad" Attacks GTD is an open-source database including information on "bad" events around the world from 1970 through 2016 (with annual updates planned for the ...
Det er alt

Blogg - artikler