Antropocen wikipedia
er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. 
Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon
Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.earthNorge og Norden - et eksempel for resten av verden?  
Nettstedet e-politikk.no (etisk politikk) vil i 2021-2023 fokusere på:

VÅRT HJEM DNA DIGITAL MENNESKER
Jorda Jorda: alt liv Jorda: all informasjon Jorda: alle mennesker
 Klima  Bioteknologi  Data  Demokrati
          BÆREKRAFT                   CRISPR            KI (Kunstig Intelligens)     SOSIAL RETTFERDIGHET  
 nettside  nettside  nettside  nettside
 doughnut        doughnut
 Regjeringen   Teknologirådet Teknologirådet
Klimaendringer RNA  Cloud computing  Rethinking Economics
Ocean acidification  mRNA  BIG data  Sosiale nett (digital)
Land conversion   Doudnalab IOT - tingenes internett Menneskerettigheter
Biodiversity loss   Zhang lab smart mobil  
    smarthus  
    Microsoft 365  

Et velredigert innlegg om den digitale revolusjonen og AI (Artificial Intelligence).

Imagine taking a time machine back to 1750—a time when the world was in a permanent power outage, long-distance communication meant either yelling loudly or firing a cannon in the air, and all transportation ran on hay. When you get there, you retrieve a dude, bring him to 2015, and then walk him around and watch him react to everything. It’s impossible for us to understand what it would be like for him to see shiny capsules racing by on a highway, talk to people who had been on the other side of the ocean earlier in the day, watch sports that were being played 1,000 miles away, hear a musical performance that happened 50 years ago, and play with my magical wizard rectangle that he could use to capture a real-life image or record a living moment, generate a map with a paranormal moving blue dot that shows him where he is, look at someone’s face and chat with them even though they’re on the other side of the country, and worlds of other inconceivable sorcery. This is all before you show him the internet or explain things like the International Space Station, the Large Hadron Collider, nuclear weapons, or general relativity.

 

Read the long and provoking article by Tim Urban (January 2015) here

En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data

Blogg - artikler