Antropocen wikipedia
er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. 
Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon
Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.earthNorge og Norden - et eksempel for resten av verden?  
Nettstedet e-politikk.no (etisk politikk) vil i 2021-2023 fokusere på:

VÅRT HJEM DNA DIGITAL MENNESKER
Jorda Jorda: alt liv Jorda: all informasjon Jorda: alle mennesker
 Klima  Bioteknologi  Data  Demokrati
          BÆREKRAFT                   CRISPR            KI (Kunstig Intelligens)     SOSIAL RETTFERDIGHET  
 nettside  nettside  nettside  nettside
 doughnut        doughnut
 Regjeringen   Teknologirådet Teknologirådet
Klimaendringer RNA  Cloud computing  Rethinking Economics
Ocean acidification  mRNA  BIG data  Sosiale nett (digital)
Land conversion   Doudnalab IOT - tingenes internett Menneskerettigheter
Biodiversity loss   Zhang lab smart mobil  
    smarthus  
    Microsoft 365  

1. CONNECTED AND AUTOMATED MOBILITY IS A NEW OPPORTUNITY FOR EUROPE
Mobility is at a cross-roads. There have been many significant steps forward over the last century in road transport. But mobility is now crossing a new – digital – frontier with increasing automation and connectivity allowing vehicles to "talk" to each other, to the road infrastructure, and to other road users. These develoments, that benefit from the progress in the field of Artificial Intelligence1, open up an entirely new level of cooperation between road users which could potentially bring enormous benefits for them and for the mobility system as a whole, including making transport safer, more accessible and sustainable.

Driverless vehicles will change our lives, just as steam trains and motor cars did before them. They will shape the future of road transport and could lead to significantly reduced transport costs. They could pave the way for new services and offer new ways to respond to the everincreasing demand for mobility of people and goods. Once the current teething problems have been properly addressed – and they must be, driverless vehicles could significantly improve road safety since human error is estimated to play a role in 94 per cent of accidents2. Driverless vehicles could bring mobility to those who cannot drive themselves (e.g. elderly or disabled people) or are under-served by public transport. They could encourage car-sharing schemes and 'mobility as a service'3 (i.e. selling rides, not cars). They could also accelerate vehicle electrification and electro-mobility4. Ultimately, driverless vehicles could free up the space wasted in parking and revolutionise urban planning.

Read the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION
May 17th 2018

- pdf - click here

monitored driving

eu commission planeu commission conclusion

En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data

Blogg - artikler