Antropocen wikipedia
er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. 
Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon
Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.earthNorge og Norden - et eksempel for resten av verden?  
Nettstedet e-politikk.no (etisk politikk) vil i 2021-2023 fokusere på:

VÅRT HJEM DNA DIGITAL MENNESKER
Jorda Jorda: alt liv Jorda: all informasjon Jorda: alle mennesker
 Klima  Bioteknologi  Data  Demokrati
          BÆREKRAFT                   CRISPR            KI (Kunstig Intelligens)     SOSIAL RETTFERDIGHET  
 nettside  nettside  nettside  nettside
 doughnut        doughnut
 Regjeringen   Teknologirådet Teknologirådet
Klimaendringer RNA  Cloud computing  Rethinking Economics
Ocean acidification  mRNA  BIG data  Sosiale nett (digital)
Land conversion   Doudnalab IOT - tingenes internett Menneskerettigheter
Biodiversity loss   Zhang lab smart mobil  
    smarthus  
    Microsoft 365  

I de siste månedene har alle vi som følger Tesla, lagt merke til en dramatisk økning i hva Elon Musk beskriver som "ubarmhjertig negative" nyheter, rykter og insinuasjoner om Tesla og bilens muligheter. Du finner skadelige Tesla-historier og kommentarer på obskure blogger og twitter-feeds, på tvers av vanlige nyhetssider og kommentatorer, og i nasjonale web kilder og publikasjoner.

Read the original article in English her: https://evannex.com/blogs/news/tesla-and-the-smear

For noen år siden var Tesla og Elon medianens yndling - miljøvennlig, kunnskapsrik, hyperinnovativ - fremtidens bølge. Nå, hvis du skulle tro på tidligere erfaring av det som skrives i media, har ting forandret seg. Jo, det er fortsatt mange sterke forsvarere av selskapet, men nyhetens tsunami presenteres med en tydelig negativ dreining, ofte drukner det positive i nyhetsbildet.

Det store spørsmålet er hvorfor, og svarene jeg har sett er litt naive og ofte altfor forenklede.

Forsvarere av selskapet - og det er mange - bebreider "shorts" (investorer som satser store summer på problemer med TSLA i håp om at aksjekursene vil falle) eller "store oljeselskaper" eller "store bilprodusenter", som regner med at Teslas suksess representerer en betydelig langsiktig trussel mot dem.

Men de snakker nesten aldri om mekanismen som jeg tror er ansvarlig for den negative nyhetstsunami vi ser - en mekanisme som CBS-journalisten Sharyl Attkisson kaller "Svertingen." I sin bok beskriver Attkisson å sverte på denne måten: Enkelt sagt er det et forsøk på å manipulere meninger ved å utgi en overdreven, skandaløs og skadelig fortelling ... Betalte interessegrupper utvikler smarte skjulte måter å forme informasjonslandskapet ved å bruke metoder du ikke kan forestille deg. "

Attkisson skriver om en langvarig praksis med skyggefulle politiske operasjoner (på begge sider av det politiske landskapet) som arbeider for å manipulere nyhetene. Likevel, uansett politikk, politiske overbevisninger eller kontroverser om boken, er det klart at hennes kommentarer også kan benyttes for Tesla. Jeg mistenker at den svertingen vi er vitne til er en desinformasjonskampanje utført av profesjonelle sverteskribenter som er eksperter på å manipulere vennlige medlemmer i media og gjennom dem, allmennheten. Og bak sverteskribenter, godt skjult fra offentligheten, betaler kunder som ønsker anonymitet.

Men hva er de synlige egenskapene til "svertingen", og hvordan kan du lære å gjenkjenne dem? Like viktig, hvordan opererer nett-trollene som profesjonelle sverteskribenter sitt arbeid?

Svertingen

De beste svertingene er alltid basert på noen sannhetskorn. La oss vurdere noen Tesla-spesifikke eksempler:

 • • Tesla var i et "produksjon helvete" som rammet Model 3 (faktisk sant), så med denne virkeligheten legger svertingen vekt på produksjonsfeil, overarbeidede ansatte, usikre arbeidsforhold og lignende.
 • • Tidlige Modell 3-biler har tilpasnings- og ferdigstillings-problemer (faktisk sant), så svertingen antyder at alle modell 3 fortsatt har kvalitetsproblemer, og at vedlikeholdskostnadene vil skyte opp for forbrukerne.
 • • Mange store bilfirmaer har annonsert EV (elektriske biler) som antas å være konkurransedyktige med Tesla-kjøretøyer (faktisk sant), så det er mulig å spinne pressemeldingene til industrien i en svertekampanje som tyder på at en "Tesla-Killer" skal lanseres og at den representerer en overhengende trussel mot Tesla.
 • • Kapitalutlegg for produksjonsopptrapping og Gigafactory 1 har vært betydelig (faktisk sant), så utfra det er det mulig å utvikle hundrevis av historier inn i sverting som tyder på en kontantstrøm som vil føre til Teslas økonomiske Armageddon.

Profesjonelle sverte butikker ansetter entusiastiske unge høyskolestudenter og mange ubetalte praktikanter som følger opp med sverting - Tesla - 24/7. Hver nyhet, hver sosiale mediepost, ethvert rykte, uansett hvor ubetydelig eller usant, blir publisert. Hver tweet og hver offentlig kommentar laget av Elon Musk blir plukket fra hverandre for å finne en måte å bruke den negativt, som spørsmålet om Musks mentale stabilitet, hans karakter og hans ærlighet. Denne strømmen av informasjon går til tekstforfattere som formulerer utgivelser som sendes videre til "vennlige journalister" som, som Attkisson noterer, får noe for å publisere dem.

Mye av dette oppnås ved å bruke sosiale medier som formidler informasjonen. Faktisk bruker profesjonelle sverteskribenter i økende grad en kombinasjon av bots og telesalgsgrupper for betalte ansatte til å trolle sosiale medier på måter som forsterker svertingen.

Attkisson bemerker at målene til svertingen - i dette tilfellet Tesla og Elon Musk - er valgt "fordi den personen [eller enheten] anses å være skadelig for interessene til folket som påvirkes [og betaler for] svertingen." Svertingen øker også når målet er i ferd med å oppnå noe som truer de som betaler for svertingen. Det er ingen tilfeldighet at lanseringen av modell 3 og tsunamien av negativt påtrykk skjedde i samme tidsperiode.

Men når svertingen er i gang, stopper det ikke med negative nyhetshistorier. Hvis profesjonelle svertere er involvert (og jeg tror de er det i dette tilfellet), går de utover de negative historiene for å angripe en person eller historie som gir en positiv dreining. Et ferskt eksempel er historien om biljournalisten Dan Neil i The Wall Street Journal. Neil ble ondskapsfult angrepet av Twitter troll som angrep hans etikk etter en glødende gjennomgang av den nye Tesla Model 3 Dual Motor Performance Model. Det er viktig å merke seg at personlige angrep og karaktermord er kjennetegn ved en koordinert svertekampanje.

Faktisk er det enda mer enn det. I en profesjonell koordinert sverting oversvømmer angrepene mot journalister som Neil og andre de positive nyhetene som opprinnelig ble publisert. Hvis Neils etikk blir angrepet om og om igjen av troll som hevder at det er bestikkelser eller verre ting med i bildet, vet de som koordinerer svertingen at det positive innholdet i den opprinnelige anmeldelsen som Neil skrev, vil bli diskontert av mange.

Så stygt og uærlig som det er, fungerer svertingen... og om vi liker det eller ikke, jobber den nå mot Tesla.

 

Sverteskribenter og deres strategi

Attkisson beskriver svertespesialister på følgende måte: "Svertevirksomheten er uendelig og svært lønnsom. Det er i stillhet blitt til en av de største næringene for funksjonærer i Washington, D.C. [og andre steder]. Det gjør tusenvis av mennesker rike. Det har blitt et av våre største globale eksportområder. "

Som jeg allerede har nevnt, jobber smørevirksomheten med sofistikerte og pengerike klienter som nesten alltid skjuler seg bak store advokatfirmaer som selv bruker skjulte agenter for å gjøre det ekstremt vanskelig å avgjøre hvem som står bak svertingen. Klienten forblir usynlig mens målet alltid er det samme - å bruke alle midler som er tilgjengelige for å sverte omdømmet og produktet til en motstander.

Og når den betalende klienten eller sverteskribenten møtes med tilfeldige bevis for involvering i svertingen, beskriver Attkisson deres svar: "Innrøm ingenting. Nekt alt. Etterspør bevis. Gjør motstandsangrep. Diskuter anklageren. "Og der ligger problemet - det er ekstremt vanskelig å bevise at svertingen skjer, selv når enhver form for bevis viser at det er sverting.

Og hvem står bak alt dette? Hvem er klientene? De åpenbare mistenkte er de samme som jeg nevnte på toppen av dette innlegget - shorts, store olje- og bil selskaper (luksusbiler for eksempel, siden Tesla har ødelagt deres markedsandel i visse geografiske områder). Men andre muligheter kan være enheter som trues av Teslas forretningsmodell (f.eks. Bilforhandlerforeninger) eller Teslas ledelse i selvkjørende kjøretøy. Strukturen i sverteindustrien gjør dem alle usynlige, og det er det de ønsker for å oppnå det de vil.

Slåss tilbake

Så ... er det noe som Tesla kan gjøre med dette? Elon og hans tilhenger kjemper tilbake - hardt - men svertingen er "uendelig". Det eneste virkelige forsvaret krever følgende handlinger:

 1. Forklar at samordnet sverting skjer og at det ikke er tilfeldige eller grasrots-kommentar; at fagfolk er involvert; og at beviset ligger i likhet og intensitet i de negative historiene.
 1. Gi eksempler på negative historier som er beviselig usanne eller misvisende.
 1. Understrek at en dobbel standard er i gang - får andre bilfirmaer samme behandling når man sier at et av deres kjøretøy er involvert i en bilbrann?
 1. Legg merke til den tilfeldige timingen av svertingen og Teslas prestasjoner - i dette tilfellet utgivelsen av en revolusjonerende elektrisk bil (EV - modell 3).
 1. Legg merke til at mange enheter blir truet av Teslas mange prestasjoner og innebærer at det er grunn til å tro at en eller flere av dem finansierer svertingen. (Enda bedre, bruk undersøkelsesressurser for å bevise det!)
 1. Anbefal at leserne utviser sterk skepsis når de møter negativ omtale av Tesla, spør om historiene utelater fakta, mangler sammenheng, eller er med vilje.
 1. Avvise alle utrolige falske rapporter eller påstander.

Alt i alt handler det om sverting som våpen og bruk av sosiale og vanlige medier i en åpenbar innsats for å utslette en motstander. Den triste virkeligheten er at den ofte fungerer. La oss håpe det ikke er tilfelle for Tesla.


Read the original article in English her:

https://evannex.com/blogs/news/tesla-and-the-smear

The Tesla Smear

Originally published on EVANNEX.
Written by Roger Pressman

In recent months, all of us who follow Tesla have noticed a dramatic increase in what Elon Musk characterized as “relentlessly negative” news, rumors, and innuendo concerning Tesla and its vehicle lineup. You’ll find damaging Tesla stories and commentary on obscure blogs and twitter feeds, across mainstream news sites and aggregators, and in national web sources and publications.

A few years ago, Tesla and Elon were the darlings of the media — eco-friendly, tech-savvy, hyper-innovative — the wave of the future. Now, if you were to believe the conventional wisdom as reported by the media, things have changed. Sure, there are still staunch defenders of the company, but the tsunami of news presented with a distinctly negative spin often drowns them out.

The big question is why, and the answers I’ve seen are a little naïve and often overly simplistic.

Defenders of the company — and there are many — blame “the shorts” (investors who bet large sums on shorting TSLA in the hope that stock prices will fall) or “big oil” or “big auto,” recognizing that Tesla’s success represents a significant long-term threat to all of those constituencies.

But they almost never talk about the mechanism that I believe is responsible for the negative news tsunami we’re seeing — a mechanism that CBS journalist, Sharyl Attkisson calls, “The Smear.” In her book, Attkisson describes a smear this way: “In simple terms, it’s an effort to manipulate opinion by promulgating an overblown, scandalous and damaging narrative … Paid forces devise clever, covert ways to shape the information landscape in ways you can’t imagine.”

Attkisson is writing about a long-time practice of shady political operatives (on both sides of the aisle) working to manipulate the news. Yet regardless of politics, political beliefs, or controversy surrounding the book, it’s clear her comments are equally germane in the case of Tesla. I suspect that the smear we’re witnessing is a disinformation campaign conducted by professional smear shops who are experts at manipulating friendly members of the media and, through them, the general public. And behind the smear shops, hidden from view, are paying clients who desire anonymity.

But what are the explicit characteristics of a “smear,” and how can you learn to recognize them? As important, how do the shadowy figures who operate professional smear shops do their work?

The Smear

The best smears are always based on a grain of truth. Let’s consider a few Tesla-specific examples:

 • Tesla was in “production hell” as Model 3 ramped (factually true), so with that reality, the smear emphasizes production line failures, overworked employees, unsafe working conditions, and the like.
 • Early Model 3 vehicles did have fit and finish issues (factually true), so the smear suggests that all Models 3s continue to have quality issues and that maintenance costs will skyrocket for consumers.
 • Lots of major auto companies have announced EVs that are supposedly competitive with Tesla vehicles (factually true), so it’s possible to spin those industry press releases into a smear that suggests that a “Tesla-Killer” lies ahead and that it represents an existential threat to Tesla.
 • Capital outlays for the production ramp and Gigafactory 1 have been significant (factually true), so with that reality, it’s possible to spin hundreds of stories into a smear that suggests a cash burn that will lead to Tesla’s financial Armageddon.

Professional smear shops hire enthusiastic young college grads and plenty of unpaid interns who follow the target of the smear — Tesla — 24/7. Every news story, every social media post, every rumor no matter how insignificant or untrue, is logged. Every tweet and every public comment made by Elon Musk is dissected to find a way to spin it negatively, preferably questioning Musk’s mental stability, his character, and his honesty. This stream of information goes to copywriters who formulate releases that are passed on to “friendly journalists” who, as Attkisson notes, gain something for promoting them.

Much of this can be accomplished by using social media as a driver.  In fact, professional smear shops increasingly use a combination of bots and boiler rooms of paid employees to troll social media in ways that amplify the smear.

Attkisson notes that the targets of the smear — in this case Tesla and Elon Musk — are chosen because “because that person [or entity] is seen as damaging to the interests of the people that are perpetuating [and paying for] the smear.” The smear also ramps up when the target is about to accomplish something that threatens those who pay for the smear. It’s no coincidence that the launch of Model 3 and the tsunami of negative press occurred in the same time period.

But when a smear is in play, it doesn’t stop with negative news stories. If smear professionals are at work (and I believe they are in this case), they go beyond negative stories to attack any person or story that presents a positive spin. A recent example is the story of the automotive journalist Dan Neil of The Wall Street Journal. Neil was viciously attacked by Twitter trolls who questioned his ethics after a glowing review of the new Tesla Model 3 Dual Motor Performance Model. It’s important to note that personal attacks and character assassination are hallmarks of a coordinated smear campaign.

In fact, there’s even more to it than that. In a professionally coordinated smear, the attacks against journalists like Neil and others become the story and drown out the positive news that was originally published. If Neil’s ethics are questioned over and over again by trolls who claim bias or worse, those who coordinate the smear know that the positive elements of the original review that Neil wrote will be discounted by many.

As ugly and dishonest as it is, the smear works … and whether we like it or not, it’s now working against Tesla.

The Smear Shop and Its Strategy

Attkisson describes smear professionals in the following way: “The smear business is interminable and eminently profitable. It’s silently turned into one of the largest white-collar industries in Washington, D.C. [and elsewhere]. It’s making thousands of people rich. It’s becoming one of our biggest global exports.”

As I’ve already mentioned, the smear business works with sophisticated and moneyed clients who almost always hide behind large law firms who themselves use cutouts to make it extremely difficult to determine who is behind the smear. The client remains invisible while the goal is always the same — to use every means available to cripple the reputation and impugn the product of an adversary.

And when the paying client or the smear shop is confronted with circumstantial evidence of involvement in the smear, Attkisson describes their response: “Admit nothing. Deny everything. Demand proof. Make counter allegations. Discredit the accuser.” And therein lies the problem — it’s extremely difficult to prove that a smear is happening, even when every shred of evidence indicates that it is.

And who is behind all of this? Who are the clients? The obvious suspects are the same ones I mentioned at the top of this post — the shorts, big oil, and specific companies within big auto (luxury car brands come to mind, since Tesla has eroded their market share). But other possibilities could be entities that are threatened by Tesla’s business model (e.g., automobile dealer associations) or Tesla’s leadership in autonomous vehicles. The structure of the smear industry makes them all invisible, and that’s a major part of its allure

Fighting Back

So … is there anything that Tesla can do about this? Elon and his supporters fight back — hard — but the smear is “interminable.” The only real defense requires the following actions:

 1. State that a coordinated smear is happening; that it isn’t coincidence or grassroots commentary; that professionals are involved; and that the proof is in the similarity and intensity of the negative stories.
 2. Provide examples of negative stories that are provably untrue or misleading.
 3. Emphasize that a double standard is in play — do other automobile companies get the same treatment when, say, one of their vehicles is involved in a car fire?
 4. Note the coincidental timing of the smear and Tesla’s accomplishments — in this case, the release of a revolutionary EV (the Model 3).
 5. Note further that many entities are justifiably threatened by Tesla’s many accomplishments and imply that there is a reason to believe that one or more of them are funding the smear. (Even better, apply investigative resources to prove it!)
 6. Recommend that readers exhibit strong skepticism when they encounter negative press about Tesla, asking whether the stories omit facts, lack context, or are purposely misleading.
 7. Refute all blatantly false reporting or claims.

At the end of the day, the smear is all about the weaponization of social and mainstream media in a blatant effort to annihilate an opponent. The sad reality is that it often works. Let’s hope that’s not the case for Tesla.

 

 

 

 

 

En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data

Blogg - artikler