Antropocen wikipedia
er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. 
Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon
Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.earthNorge og Norden - et eksempel for resten av verden?  
Nettstedet e-politikk.no (etisk politikk) vil i 2021-2023 fokusere på:

VÅRT HJEM DNA DIGITAL MENNESKER
Jorda Jorda: alt liv Jorda: all informasjon Jorda: alle mennesker
 Klima  Bioteknologi  Data  Demokrati
          BÆREKRAFT                   CRISPR            KI (Kunstig Intelligens)     SOSIAL RETTFERDIGHET  
 nettside  nettside  nettside  nettside
 doughnut        doughnut
 Regjeringen   Teknologirådet Teknologirådet
Klimaendringer RNA  Cloud computing  Rethinking Economics
Ocean acidification  mRNA  BIG data  Sosiale nett (digital)
Land conversion   Doudnalab IOT - tingenes internett Menneskerettigheter
Biodiversity loss   Zhang lab smart mobil  
    smarthus  
    Microsoft 365  

Three dark-arts PR issues intersect for Tesla and Musk

Tesla and Elon Musk are having a terrible time getting basic, neutral, balanced press coverage. They’ve achieved enormous results in ramping up the Tesla Model 3 production faster than almost any new model car in history, they are outselling their competitors massively in North America and Europe, they still have hundreds of thousands of $1,000 pre-orders for the Tesla Model 3 (more than any car ever anywhere), Teslas continue to win raves from teardown analysts and test drivers, its autonomous features continue to be the best of any production vehicles, its market capitalization is 10 times what it was 5 years ago, and the Model 3 itself is on track to soon be the fifth or sixth best selling car in the USA of any make, model, or price point. In a normal world, this string of successes would lead to incredibly positive coverage.

Read the full article her.

Why is the media getting Tesla and Musk so wrong right now? There are three major problems which have led to this situation:

  1. PR campaigns attacking electric cars funded by the Koch brothers and other elements of the fossil fuel industry
  2. PR campaigns attacking Tesla funded by firms which are shorting TSLA stock
  3. Media revenue, cost and competition challenges

 

En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data

Blogg - artikler