etiske utfordringer i fokus

Politisk økonomi Innvandring Klima Helse Intelligens 
   innvandring    ethical issues in healthcare  positiv psykologi 01
 nettside  nettside  nettside  nettside  nettside
wikipedia (eng) wikipedia (eng) wikipedia (eng) wikipedia (eng)  wikipedia (eng)

 

About Dollar Street
Imagine the world as a street ordered by income. Everyone lives somewhere on the street.
The poorest lives to the left and the richest to the right. Everybody else live somewhere in between.
Welcome to visit all homes on Dollar Street!DollarStreet


Suksessforfatter med advarsel: – Den liberale fortellingen om verden har kollapset.
Professor Yuval Noah Harari trakk fulle hus til sine foredrag under Verdens økonomiske forum i Davos.
Les han nye bok er på norsk 21 tanker om det 21 århundre (på engelsk: 21 lessons for the 21st century)

Selger folk fantasier

Aftenposten 28. januar 2018

– Vi druknes i enorme mengder informasjon, mye mer enn vi mennesker er skapt for å prosessere. Når vi ikke klarer å bli kloke på virkeligheten, ender vi opp med å kunne tro på nesten hva det skulle være. Det er delvis det som gjør fake news mulig, sier Harari.

Han mener informasjonsoverfloden og raske teknologiske omveltninger bidrar til å skape en dyp usikkerhet hos mange. Det er en del av forklaringen på hvorfor politiske ledere med et populistisk og nasjonalistisk budskap har hatt så stor suksess i senere tid.

– Over hele verden har du ledere som kommer til makten ved å selge folk nostalgiske fantasier. Folk vil tilbake til en tid da alt var forståelig og klart – til evige sannheter. Problemet er at disse lederne ikke sitter på svarene. De kan ikke gi folk denne tryggheten de lover.


Fra boka - et avsnitt i kapitlet innledning:

Dette kan virke i overkant ambisiøst, men Homo sapiens kan ikke vente. Både filosofi, religion og vitenskap er i ferd med å få dårlig tid. Folk har diskutert meningen med livet i mange tusen år. Den diskusjonen kan ikke fortsette i det uendelige. Det tillater ikke den truende økologiske krisen, den økende trusselen med masseødeleggelsesvåpen og ny omveltende teknologi. Det aller viktigste er kanskje at kunstig intelligens og bioteknologi gir menneskeheten mulighet til å omforme og rekonstruere liv. Veldig snart må noen bestemme hvordan disse mulighetene skal brukes – basert på en implisitt eller eksplisitt historie om meningen med livet. Filosofer er tålmodige mennesker, men gründere er langt mindre tålmodige, og investorer er de minst tålmodige av alle. Hvis du ikke vet hva du skal gjøre med muligheten til å konstruere liv, vil ikke markedskreftene vente i tusen år på at du skal finne et svar. Markedets usynlige hånd vil tvinge på deg sitt eget blinde svar. Hvis du ikke synes det er greit å betro livets fremtid til kvartalsmessige avkastningsrapporter, må du ha en klar idé om hva livet dreier seg om.

En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data

Blogg - artikler