Her er et forsøk på å lage en enkel innføring i konseptet «Doughnut» av Kate Raworth.

Doughnut 7 Diagrams 
Find the right balance (Top 20 Symbols of Balance Throughout History)

Hvordan finner vi den riktige balansen for å leve sammen på en god og trygg måte?

Vår måte å leve og tenke på skyldes at menneskene har vært opptatt av dette siden tidenes morgen.

Gjennom generasjoner, innen forskjellige kulturer og politiske systemer har det hele tiden skjedd endringer.

I noen hundre tusen år har mennesket (homo sapiens) kunne utvikle seg til mer eller mindre å beherske jorda. Jorda er den eneste planeten vi kjenner som gir muligheter for vår måte å leve på.

Mange sier at jorda vår ikke kan ta vare på oss på en god og trygg måte i årene fremover om vi ikke endrer oss. Vårt forbruk av ressurser og vår livsstil forbruker mer enn hva jorda vår har og kan levere - vi trenger en annen planet, men vi kjenner ingen annen. Fagfolk sier at vi allerede nå bruker for mye av jorda vår, noe som gir oss store utfordringer med ekstremvær og pandemier.

Er det riktig?

Trenger vi å endre noe?

Hvilke tanker har vi om endringer?

Kate Raworth har laget en konseptmodell "smultringen" som kan være til god hjelp for forstå og snakke om mange av de aktuelle områdene vi må ta hensyn til.

Smultringen (the Doughnut) enkelt forklart:

 • den indre del av "smultringen" beskriver vår sosiale plattform, - hva menneskene trenger
 • den ytre delen er det økologisk taket som forteller hvilke begrensninger jorda har

Selve "smultringen" er det vi mener er bra for menneskene og jorda

Modellen sier ikke noe om hva vi må gjøre, bare hva vi bør tenke på.

En annen utfordring er hvilke grupper mennesker vi bør tenke på når vi diskuterer dette (geografi, kultur, religion, hudfarge ..) f. eks.:

 • Alle på jorda (5-10 milliarder)
 • Enkelte verdensdeler (Europa, Amerika, Asia, ….)
 • Områder (vestlige verden, EU, Nord Amerika, Midt Østen, Russland, Kina …)
 • Land (Norge, Sverige, Nederland, Italia, England …)
 • Landsdeler (Østlandet, Midt-Norge, Vestlandet, Nord-Norge ….)
 • Fylke (Viken, Oslo, Trøndelag, …)
 • Kommune
 • Bedrift
 • Organisasjon, skole
 • Nabolag
 • Forening
 • Familie

 

SOCIAL FOUNDATION (SOSIAL PLATTFORM) - den indre del av smultringen

 • Water (vann)
 • Food (mat)
 • Health (helse)
 • Education (utdanning)
 • Income & work (inntekt og arbeid)
 • Peace & justice (fred og rettferdighet)
 • Political voice (politisk stemme)
 • Social equity (sosial rettferdighet)
 • Gender equality (likestilling)
 • Housing (bolig)
 • Networks (nettverk)
 • Energy (energi)

 

ECOLOGICAL CEILING (ØKOLOGISK TAK) - den ytre del av smultringen

 • Climate change (klimaendringer)
 • Ocean acidification (forsuring av havet)
 • Chemical pollution (kjemisk forurensning)
 • Nitrogen phosphorus loading (nitrogenfosforbelastning)
 • Freshwater withdrawals (ferskvannsuttak)
 • Land conversion (konvertering av land)
 • Biodiversity loss (tap av biologisk mangfold)
 • Air pollution (luftforurensing)
 • Ozone layer depletion (ødeleggelse av ozonlaget)

 

the DOUGHNUT - smultringen - interaktiv - klikk på figuren:

Doughnut interaktiv

 

smultring ENG

 

 

Les mer om DOUGHNUT - se undermenyer:e ploitikk meny