Alle bør bidra etter evne
til å gjøre verden til et bedre sted å leve i 

 

Fellesskap i regioner - geografiske kultursoner Steffen filosoferer

 northamerica  southamerica  europe africa   middleeast asia 
 Nord-Amerika  Sør Amerika  Europa  Afrika  Midtøsten  Asia (m/India og Kina)
 366 mill  650 mill  750 mill  1300 mill  4600 mill   tilsammen

 

Steffen: kulturfilosofi i 2020
- på leting etter en mulig vei mot en bedre verden

Oppdatert: januar 2020 

Dagens politiske verden er i stor grad et resultat av fredsavtaler etter den andre verdenskrigen - inngått for 75 år siden.
(1945 - 2020 = 75 år er like lenge som 1865 -1940 = 75 år hvor verden endret seg totalt).
Fra 1945 til 2020 har det vært en enorm digital utvikling som har endret verdensbildet totalt og troen på liberalismen har stoppet opp.
Alle land i verden ønsker ikke å bli som "vesten" (USA og Europa).
USA er og har vært dominerende i verden ("verdenspoliti") i de siste 75 år og har vært vår "ledestjerne" på mange områder.
Dagens politiske situasjon i USA er urovekkende.
Kina og India er nå betydelige stormakter. Morgendagens stormakter blir USA, Kina, Europa og India.
FN er en "frivillig" organisasjon basert på vestlige menneskerettigheter. Kina har laget sin egen definisjon av "menneskerettigheter".
Den digitale utviklingen har totalt endret vårt forhold til geografiske avstander.
Transport og logistikk har knyttet verden tettere sammen og flyttet jobber tll andre kultursoner.
Hvordan blir veien videre for de gamle forsvarsalliansene NATO og SEATO. Japan har ikke noe forsvar.
Kina og Sør-Korea har et dårlig forhold til Japan. Hvor mye vil dette kreve av USA som hovedaktør i SEATO? 
Blir Sør-Kinahavet det nye konfliktområdet? Hva med handelsvtalene mellom USA og Kina? 
Russland er en del av Europa. Kanskje på tide å se på Russland som en venn og ikke en fiende.
Hva med Europa som en selvstendig stormakt uten USA som storebror.
La Europa være en geografisk kultursone med en felles forsvarsallianse.
Europa må "ta vare på" seg selv - Kina holder på med oppkjøp og politisk innflytelse ("One belt, One Road")
Jorda er felles for menneskene. Vi kan betrakte verden som inndelt i kultursoner på veien mot et verdensfellesskap.
VELDIG stor hjelp mellom kultursonene ved større katastrofer (jordskjelv, meteor, klimautfordringer).
Fri handel innenfor hver kultursone, men toll mellom kultursonene. Ønske om lik levestandard innenfor hver kultursone. 
Nullutslipp transport innen kultursonen (elektrisk / hydrogen / ....). Mye mer "kortreist" mat og varer.
Globale bedrifter må etablere seg innen hver kultursone og betale skatt innen kultursonen (f. eks. USA handelsavtale med Kina).
Robotisering vil fjerne mange arbeidsplasser. Vi må finne nye løsninger så alle får en god inntekt og høy selvrespekt.
Stoppe "innvandring" fra en kultursone til en annen, men gi stor hjelp til andre kultursoner for å utligne forskjeller i levestandard.
Fri flyt av mennesker, arbeidskraft og varer innen hver kultursone på vei mot felles levestandard i kultursonen.
Hver kultursone må forplikte seg til nullutslipp (f. eks. innen 2050) selv om det betyr redusert levestandard (vi må "dra lasset" i fellesskap).
Forbud mot bruk av unødvendig plast (helst forbruk mot plast).
Økt gjenbruk av varer.
Redusert behov for olje vil redusere konfliktene mellom Midtøsten og de andre kultursonene.
Hensikten med kulturområdene er å gruppere mennesker sammen for å redusere konflikter - skape bedre kulturfellesskap.
Problem ved kulturblanding: opprettelsen av Israel (i 1948) har skapt store politiske og menneskelige problemer i Midtøsten. 

Artikler

Anders Indset - wikipedia - Business Philosopher - twitter -  Jeg var på konferansen "Nets Payments" i Oslo 10. september 2019 hvor Anders Indset var keynote speaker. ...
Les mer: Anders Indset
Det er alt

En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data