Antropocen wikipedia

er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon. Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.

e-media

Foredrag for Mosseregionens Seniorhøyre tirsdag 5. februar 2019 JAN TOLLEFSEN - publisert 6.2.2018 Vi som har levd en stund i dette landet, og det gjelder både dere og meg, tilhører verdens mest ...
Les mer: En ny medievirkelighet
Det er alt