e-media

Aftenposten

Kommentarfeltets ti Bud

Svar saklig-plakaten for deg som skal kommentere et Si ;D-innlegg. Budene er utarbeidet av ti unge samfunnsdebattanter på initiativ fra Aftenposten.
Kommentarfeltetsti Bud

Barn og unges deltagelse i debatten er avgjørende for at Norge skal være et fullverdig demokrati.

Derfor har vi alle et ansvar for å vise at det er nyttig og verdifullt at vi deltar, ikke skummelt og farlig.

Les disse retningslinjene før du engasjerer deg i kommentarfeltene under debattinnleggene våre.

De ti budene

1. Ikke bruk alderen min mot meg. Om du skal komme med motargumenter, gjør det på grunn av det jeg sier, ikke på grunn av min «manglende livserfaring».

2. Les hele teksten før du skriver. Dersom du bare leser overskriften, er du ikke like godt i stand til å debattere konstruktivt.

3. Jeg hører gjerne hva du mener om saken, men bryr meg lite om hva du mener om meg som privatperson. De saklige poengene dine mister sin slagkraft dersom du blander dem med negative og irrelevante person- karakteristikker.

4. Velg ordene dine med omhu. Husk at det er mennesker bak innleggene. Kommenter som om du står foran meg og snakker.

5. Husk at Norges lover også gjelder på nett. Unngå trusler og hatefulle ytringer.

6. Unngå generalisering. Vi unge er like forskjellige som befolkningen ellers.

7. Ikke legg meninger i munnen på andre. Dersom jeg er medlem av et parti eller en organisasjon, følger jeg programmet vi har vedtatt. Men andre medlemmers enkelt-utspill er ikke mine utspill.

8. Hold hodet kaldt. Hvis det går en kule varmt etter at du har lest teksten min, gå vekk fra tastaturet en stund før du kommenterer.

9. Det er ingen skam å snu! Dersom du kommenterer noe du angrer på, er det helt innenfor å slette, beklage eller omformulere.

10. Husk at ytringsfrihet gjelder alle, også oss unge. Selv om du er uenig, trenger du ikke bruke hersketeknikker eller trekke inn utseende, kjønn eller funksjonsevne. Hold deg til saken! Alltid.

En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data

MediaBiasFactCheck

America - USA

Europa - Norge

Aviser - tidsskrifter

Aftenposten


Frilansere

Differ Media


Podcast

mest populære norske podcast