e-Politikk i viktige verdensområder

                    e-USA                              e-Europa               e-Midtøsten                e-India                    e-Kina
 states imgmap  worldmap3  midtoesten ottoman  india map 2560x1993 image  150
                nettside                                nettside                  nettside                     nettside                nettside
              stort kart                               stort kart                  stort kart                    stort kart                stort kart
          wikipedia (eng)                          wikipedia (eng)             wikipedia (eng)               wikipedia (eng)            wikipedia (eng)

Intervju med Kåre Willoch om mye av det som skjer i verden.

– Vesten har et betydelig medansvar for det som skjer i Midtøsten nå, mener tidligere statsminister Kåre Willoch (88). Les det store intervjuet!

– Assad-familien er omstridt og beryktet, men det burde være kjent for de fleste at de lenge har hatt sterke bånd til Russland. Vesten burde ikke stimulert til opprør uten eventuelt å sikre seg at utenforstående makter ville stå sammen.


Innvandring

– Jeg våger å mene at man må kunne ønske å begrense folkevandringen uten å være inhuman. Jeg er enig med dem som sier at hjelpen kan ha større nytte i nærområdene. Vi er inne i en folkevandringstid på grunn av skjev fordeling av goder mellom vesten og andre deler av verden. Fordelingen må bli bedre, men å ville begrense den vandringen er ikke umoralsk.

– Kritikken mot Listhaug på dette felt er overdreven. Hun er som regel feil adresse, for det er bred politisk oppslutning om den politikken som føres. Det er en følelsesladet sak som skaper store motsetninger, men man bør ta ballen, ikke personen.


Kina

– Kina er et land som er stolt av sitt folk og sitt rike, og at de har følt seg tråkket på i perioder er et historisk faktum. USA og Kina har lenge klart å føre en politikk der begge levde ganske lykkelig med sine ulikheter og uenigheter, som for eksempel Taiwan, med sin unike plass i kinesisk historie.

– Hvorfor i all verden skal Trump rote opp i dette?


Globalisering

– I ettertid vil vi nok finne mange årsaker til populismen, men voksende økonomiske forskjeller vil nok være en viktig grunn. Vi har sett et forfall i kapitalismen i dette århundre, og med siste runde av globaliseringen har de økonomiske forskjellene blitt enda større.

 
RIKDOM OG MORAL: – Det følger moralske forpliktelser med det å være rik, mener Kåre Willoch. Enkelte lederlønninger, særlig i USA, opprører ham.
 

– Mange av de lavest lønnede jobbene er forsvunnet til andre land. Det ironiske er at hvis vi hadde ført en bedre miljøpolitikk, ved å avgiftsbelaste transporten av varer med skip og fly, ville noe av dette vært bedre. Vi skulle absolutt ikke hatt handelsrestriksjoner, men vi skulle fordelt byrdene med dem som rammes hardest, langt bedre. Og samtidig som mange mister jobb og inntekt, har toppsjefer hatt en vanvittig inntektsøkning. En ukultur blant amerikanske bedriftsledere har spredd seg til Europa.

 

VG Publisert 23.12.2016 - les det her