Antropocen wikipedia

er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon. Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.

The neoliberal era is ending. What comes next?

In a crisis, what was once unthinkable can suddenly become inevitable.
We’re in the middle of the biggest societal shakeup since the second world war.
And neoliberalism is gasping its last breath.
So from higher taxes for the wealthy to more robust government, the time has come for ideas that seemed impossible just months ago.

theCorrespondentRutger Bergman

Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.

Det er alt