Vår måte å organisere arbeidslivet på har tjent landet godt. Nå utfordres dette av globaliseringen.

Les det i Aftenposten 24. juli 2017

Her hjemme er det bred enighet om at det vi har kalt den norske modellen har vært viktig for å bygge den sterke, norske velferdsstaten. Både venstre- og høyresiden verner om denne modellen, selv om de har en noe ulik definisjon av den. Tidlig denne måneden var både arbeidsministeren, LO-sjefen og en NHO-direktør i Genève for å reklamere for vår måte å organisere samfunnet på.

Les det i Aftenposten 24. juli 2017