EUs nye sjef vil ruste Europa til en kamp mot giganter. Det haster.

Europa som beskytter

Vestagers nye rolle er en brikke i en sentral strategi for von der Leyen: Å sette EU i stand til å hanskes med kjemper som USA og Kina på den globale scenen.
«Min kommisjon skal være en geopolitisk kommisjon», slo hun fast tirsdag.

Aftenposten 12. sep 2019 - Øystein Kløvstad Langberg

 

Å selge EU som en institusjon som primært er til for å beskytte europeerne mot farer utenfra, har lenge vært mantraet til Frankrikes president Emmanuel Macron. Men også i Brussel synger mange nå fra samme noteark.

Som den nederlandske historikeren Luuk van Middelaar har påpekt, har EU i løpet av de siste tiårene gått fra å være en teknokratisk regelmaskin til å bli en union som må komme med improviserte løsninger på omveltende hendelser. Med flyktningkrisen, eurokrisen, brexit og en amerikansk president som åpent motarbeider unionen, er EU blitt satt på prøve. Middelaar mener krisene har bidratt til å gi unionen en ny eksistensberettigelse.