Selskaper vokser seg store og får makt til å påvirke hele verdenssamfunnet. Hva driver dette?

Aftenposten 26. februar 2017 - Erling Røed Larsen - les det her

UTDRAG

For 20 år siden virket verdens fremtidsutsikter gode. Til rørende jubelscener hadde folk stormet den heslige Muren. Markeder østover hadde åpnet opp.

I dag ser det mørkere ut, og Trump skalbygge en like heslig mur og lukke markeder. Det er som om historien kjører i revers – og vi grøsser. I flere land knytter folk nevene og roper «Vårt land først».

Mønsteret:

Her ser vi et mønster. I agrarøkonomien tok det like lang tid å lage enhet nummer én og to. Men i kunnskapsøkonomien er det utviklingen av – nettopp! – kunnskapen som tar tid. Replikasjon går lynhurtig og har marginalkostnad på omtrent null.

So what? spør du på moderne norsk. A big deal, svarer jeg. For strukturen – «fallende gjennomsnittskostnader» på fagspråket – gir stordriftsfordeler, som gir globale firmaer. Det skjer i kunnskapsintensive firmaer som farmasøytisk industri, softwareutvikling og industriproduksjon. Og i revisjon, consulting og media.

 

Aftenposten 26. februar 2017 Erling Røed Larsen- les det her