Kina har, med god hjelp av Donald Trump, de siste månedene kunnet fremstille seg selv som globaliseringen og frihandelens nye forsvarer.
Planene om det enorme transportnettet passer på et vis inn i denne historien. Det vil kunne gi betydelige fordeler for mange land.
Men det kan også beskrive det som et forsøke på reorganisere verdenshandelen på kinesiske premisser.
Hva kan da andre land – ikke minst USA - gjøre?

Les artikkelen i Aftenpposen 22. mai 2017 - se her

UTDRAG:

Begge deler er del av historien om kinesiske investeringer i to enorme transportnettverk, et til lands og et til havs, som vil binde sammen tre kontinenter: Asia, Nord-Afrika og Europa.
Nye eksempler dukker opp helt forskjellige steder: Kinesere bygger nå jernbane i Laos og oppgraderer togforbindelsen mellom Budapest og Beograd.
Er dette gode eller dårlige nyheter?
På engelsk går prosjektet under navnet Belt and Road Initiative.
Noen kaller det i stedet den nye Silkeveien, etter karavanenettverket som engang bar de samme verdensdelene sammen.

 

Les artikkelen i Aftenpposen 22. mai 2017 - se her