På grunn av "eldrebølgen" er det frykt for at helseutgiftene vil stige i årene som kommer. (WHO - Global strategy and action plan on ageing and health.)

 

Helse, Stress og Mestring

Hvordan kan den enkelte innbygger bidra med å redusere helseutgiftene? Hva vet vi om personlig helse, stress og mestring?

Digitale hjelpemidler

Kan digitale verktøy hjelpe? På denne nettsiden "Mange Gode Forslagønsker vi å følge med på nye muligheter.