ACGT is an acronym for the four types of bases found in a DNA molecule: adenine (A), cytosine (C), guanine (G), and thymine (T). A DNA molecule consists of two strands wound around each other, with ...
Les mer: ACGT

"The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing And The Future Of The Human Race." So let's get to the new mRNA vaccines, the COVID vaccines. And we're talking about the Moderna and the Pfizer ...
Les mer: The Code Breaker
Det er alt

En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data