Antropocen wikipedia

er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon. Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.

Har vi noe ansvar for egne og andres tanker og følelser?Hvordan kan vi påvirke tanker og følelser? Positiv påvirkning av tanker og følelser: Positive psychology PERMA modellen (Penn ...

About the Book - click here One of the most important thinkers to emerge on the world stage for many years – The Spectator Renowned psychologist Jordan B Peterson’s 12 Rules for Life: An ...
Det er alt

Livsglede

Gir de digitale løsningene bedre livsglede eller ødelegger de det sosiale nettverket?
Vi vil se nærmere på dette i 2019 og 2020 - se positiv psykologi.