Jeg har ansvaret for min helse. "Min HelsePlan"inneholder hjelpemidler for å være og bli fornøyd med meg selv og min helse. "Min HelsePlan" gir meg råd og oversikt til en god ...
Les mer: Min HelsePlan

Trapper kan være vanskelig for noen, men det er en fin måte å trene for å holde seg uavhengig av hjelp. AssiStep er en «rullator i trapp» som gir fallforebygging, samtidig som du kan fortsette ...
Les mer: Trappeassistenten

«Eldrebølgen» er misvisende. Det blir vedvarende høyvann, og det blir dyrt. Men kontantstøtten er krusninger på overflaten sammenlignet med Venstres forslag til viktigere kutt: Partiet vil ...
Les mer: Opp av sofaen

Mestring Å mestre egen sykdom er en medisin som brukes alt for lite!  – pasient Opplæring er viktig for pasienters og pårørendes helse og livskvalitet, og for sykehusene er dette en av ...
Les mer: Mestring for alle

DN tv - 24.07.2017 - Robotics har laget prototyper på menneskeroboter. Målet er at robotoen Eve skal fungere som hjemmerobot og gjøre de aller fleste oppgavene mennesker kan, typ ...
Les mer: Halodi Robotics

Then I found out I have a goldmine in my hands which I haven’t even started using yet: raw data. Most companies offering genetic tests let users download their raw data. Although only genetic ...

Precision-editing the code of life. Adenine. Thymine. Guanine. Cytosine. These four tiny compounds provide the basis of life. They are the “letters” that make up DNA’s code, and their various ...
Les mer: Genomic Revolution

You’ve just been injured, and you’re on the way home from an hour of physical therapy. The last thing you want to do on your own is confusing exercises that take too long to show results. TED ...

Et velutstyrt medisinskap sikrer rask tilgang til nødvendig utstyr og medisiner i tilfelle sykdom eller ulykke. Husk å sjekke holdbarheten på medisinene jevnlig, og lever gamle eller ubrukte ...

Regelmessig fysisk aktivitet er en universalmedisin som forebygger plager og er en viktig kilde for livskvalitet, overskudd, selvhjulpenhet i hverdagen og god helse.Det eraldri for seint å begynne. ...
Det er alt

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester