Jeg har ansvaret for min helse. 

"Min HelsePlan"
inneholder hjelpemidler for å være og bli fornøyd med meg selv og min helse. 

"Min HelsePlan" 
gir meg råd og oversikt til en god balanse mellom fysisk helse, psykisk helse og kosthold relatert til mine egne ønsker. 

Jeg ønsker i minst mulig grad å være en belastning for familie, venner og det offentlige helsevesenet.

"Min HelsePlan" 
omfatter ikke behandling av sykdommer: 
f
astlegen, helsevesenet etc. har ansvaret for behandling av mine sykdommer og å anbefale bruk av medisiner.


 

"Min HelsePlan" MÅ være en individuell helseplan som er laget av "deg selv" for "deg selv".
"Min HelsePlan" er kun for deg selv.
Det har ingen hensikt å sammenligne data for to personer. Det eksisterer IKKE to like personer (se her).
Alle har en helseplan (i hodet) hvor de hver dag bestemmer over sitt eget kosthold og så vel fysiske som psykiske aktiviteter.
Ønske om helseendringer resulterer ofte i forsetter, f. eks. nyttårsforsetter, som i liten grad gjennomføres i praksis.
Det er opp til deg selv å følge opp din helseplan.
Det finnes statstikk på at mer enn 70% ikke gjennomfører råd fra helsepersonell som f. eks. fysioteraputer (video).
Hensikten med "Min HelsePlan" er å sette forsettene i system og å kunne måle oppfølging og se resultater.

 

 

 "Min HelsePlan"
Jeg har ansvaret for min helse.
"Min HelsePlan"er mine hjelpemidler for å være fornøyd med meg selv og min helse.
"Min HelsePlan" gir meg råd og oversikt til en god balanse mellom fysisk helse, psykisk helse og kosthold relatert til mine egne ønsker.
Jeg ønsker i minst mulig grad å være en belastning for familie, venner og det offentlige helsevesenet.
"Min HelsePlan" omfatter ikke behandling av sykdommer:
f
astlegen, helsevesenet etc. har ansvaret for behandling av mine sykdommer og å anbefale bruk av medisiner.

 


Medisin


periode


mengde


hensikt


mål


status


METFORMIN ACTAVIS


daglig


1 tablett til frokost


blodsukker


< 8,0 fastende (langtids <6,1)


8,6 (langtids 6,1)


DONACOM 1178 mg pulver


daglig


1 pose til frokost


artrose


bøye knær og fingre


fungerer


Kandesartan (ATACAND) Plus 16/12,5


daglig


1 tablett til frokost


blodtrykk


120 / 80


122/86


Influensavaksine


årlig - primo desember


1 vaksine


influensa

   

Kosthold


periode


mengde


hensikt


mål


status


Tran


daglig


1 spiseskje til frokost


Omega 3


?

 

Frukt og middelhavs-kost


daglig


Fisk - …


vekt / sukker


82 kg (BMI 25)


85 kg (BMI 26,3)


Vitaminer - kosthold


daglig


B8/B9/Mg/Selenium/B1/B2/B6/C/E/Zink

 

Grønt på alle


OK - gult på B8 (Biotin)


Unngå sukker


daglig


Ikke mineralvann


sukker / vekt


< 8,0 fastende frokost


8,6


Vin (kun i helgene)


ukentlig

   

?

 

Fysisk trening


periode


mengde


hensikt


mål


status


Helsestudio - Korpus / Actic


Vinter: 2 - 3 ganger ukentlig


1 time


muskler og vekt


?


hvilepuls 66


Jogge- og spurte - makspuls 160


Sommer: 2 - 3 ganger ukentlig


30 min


lunger og vekt


?


hvilepuls 66


Morgengymnastikk


daglig


4x20 situp/pushup/knebøy/fraspark


unngå vond rygg


Ikke ryggsmerter


OK


Lengre stillesittende arbeid


ved behov


reise opp - gå litt


unngå vond rygg


Ikke ryggsmerter

 

Syn


periode


mengde


hensikt


mål


status


Sjekke syn


årlig


synstest


jobb - bilsertifikat


jobbe og beholde bilsertifikat


OK


Hørsel


periode


mengde


hensikt


mål


status


Sjekke hørsel


Halvår


hørselstest


være "tilstede"


oppfatte ordene i "Nytt på Nytt"


Under arbeid


Søvn


periode


mengde


hensikt


Mål


status


Søvn


daglig


7 - 8 timer


restituere kroppen


mer enn 80 % effektivitet


OK


Psykisk trening


periode


mengde


hensikt


mål


status


Nye utfordringer - endringer


månedlig


Beherske ny oppgave


endringsvillig


Ny MGFteam samhandling


OK


Sosialt samvær


periode


mengde


hensikt


mål


status


Snakke med andre?

         

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester

En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data