Antropocen wikipedia

er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon. Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.

Regelmessig fysisk aktivitet er en universalmedisin som forebygger plager og er en viktig kilde for livskvalitet, overskudd, selvhjulpenhet i hverdagen og god helse.
Det eraldri for seint å begynne.
Nasjonale anbefalinger - klikk her (pdf)

Fysisk aktivitet og stillesitting – for dem over 65 år

Nasjonale anbefalinger fra Helsedirektoratet i 2014.
www.helsenorge.no  og www.helsedirektoratet.no

ANBEFALINGER

  • Voksne over 65 år bør være fysisk aktive i minst 150 minutter hver uke. Aktiviteten bør gjøre deg lett andpusten. Er aktiviteten av høy intensitet, som får deg å puste mye mer enn vanlig, holder det med minst 75 minutter hver uke. Anbefalingene kan også oppfyllesmed en kombinasjon, for eksempel 100 minutter moderat og 25 minutter med høy intensitet.
  • Økt dose, inntil det dobbelte av anbefalingen ovenfor, gir økt helsegevinst.
  • Aktiviteten kan deles opp i økter av minst 10 minutters varighet.
  • Minst to ganger i uka bør man utføre aktiviteter som styrker musklene.
  • De som er ustø eller har nedsatt mobilitet bør gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken for å styrke balansen og forhindre fall.
  • Tiden i ro bør reduseres, lange perioder i ro bør stykkes opp med avbrekk med lett aktivitet.

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester