Regelmessig fysisk aktivitet er en universalmedisin som forebygger plager og er en viktig kilde for livskvalitet, overskudd, selvhjulpenhet i hverdagen og god helse.
Det eraldri for seint å begynne.
Nasjonale anbefalinger - klikk her (pdf)

Fysisk aktivitet og stillesitting – for dem over 65 år

Nasjonale anbefalinger fra Helsedirektoratet i 2014.
www.helsenorge.no  og www.helsedirektoratet.no

ANBEFALINGER

  • Voksne over 65 år bør være fysisk aktive i minst 150 minutter hver uke. Aktiviteten bør gjøre deg lett andpusten. Er aktiviteten av høy intensitet, som får deg å puste mye mer enn vanlig, holder det med minst 75 minutter hver uke. Anbefalingene kan også oppfyllesmed en kombinasjon, for eksempel 100 minutter moderat og 25 minutter med høy intensitet.
  • Økt dose, inntil det dobbelte av anbefalingen ovenfor, gir økt helsegevinst.
  • Aktiviteten kan deles opp i økter av minst 10 minutters varighet.
  • Minst to ganger i uka bør man utføre aktiviteter som styrker musklene.
  • De som er ustø eller har nedsatt mobilitet bør gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken for å styrke balansen og forhindre fall.
  • Tiden i ro bør reduseres, lange perioder i ro bør stykkes opp med avbrekk med lett aktivitet.

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester