Nå er ny standard for kritisk informasjon i kjernejournal klar. Med denne kan kjernejournal bli tettere integrert med pasientjournalen.



Standarden skal brukes av leverandører og it-personell som skal implementere støtte for kritisk informasjon og integrasjon mot Kjernejournal

 

Last ned standard for kritisk informasjon i kjernejournal

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester