Antropocen wikipedia

er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon. Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.

Microsoft and Adaptive Biotechnologies announce partnership using AI to decode immune system; diagnose, treat disease

The human immune system is an astonishing diagnostic system, continuously adapting itself to detect any signal of disease in the body. Essentially, the state of the immune system tells a story about virtually everything affecting a person’s health. It may sound like science fiction, but what if we could “read” this story? Our scientific understanding of human health would be fundamentally advanced. And more importantly, this would provide a foundation for a new generation of precise medical diagnostic and treatment options.

Read more

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester