Antropocen wikipedia

er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon. Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.

Hvordan skal Norge klare å bli ledende på e-helse, innovasjon i helsesektoren og sikre enklere adgang til helsedata og registre?
Tid og stad: 10. jan. 2018 09:00 - 12:30Sophus Lies auditorium - se nettsiden her

Universitetet i Oslo ved Det matematisk- naturvitenskaplige fakultet ønsker å synliggjøre noen av Norges mest innovative og muliggjørende teknologier på området, og inviterer næringsliv, beslutningstakere og akademia til dialog.

Til seminaret kommer Bent Høie, Per Morten Sandset, Hedvig Nordeng, Gun Peggy Strømstad, Karita Bekkemellem, Kristin Braa m.fl.
Se hele programmet. Møteleder er Kristin Vinje, visedekan for innovasjon og samfunnskontakt.

Norges konkurransefortrinn gjennom helsenæring må realiseres. Forbedrede tjenester og lagring av helsedata skaper både verdier og utfordringer for den enkelte bruker, helsesektoren og innen forskning. Teknologiske løsninger skal sikre enklere tilgang og bedre utnyttelse av helsedata, men må også ivareta personvern og etiske problemstillinger.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding grunnet lunsjservering.
Se arrangementet i opptak. Vi gjør oppmerksom på at foredraget til Nordengen og Sandve ikke er i opptak.  

Kontaktperson ved spørsmål: Eva Michelsen Ekroll.  

Arrangør

Visedekan for innovasjon og samfunnskontakt, Kristin Vinje

Hei,

Tusen takk for din deltagelse på vårt seminar Verdien av helsedata, som samlet over 550 personer fra ulike aktører i Sophus Lies auditorium.

Presentasjonene fra foreleserne er publisert på vår nettside
http://www.mn.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/konferanser/program.html

Du kan se arrangementet i opptak her
https://www.youtube.com/watch?v=AQfURKnmSJo

Vi hører gjerne fra deg om du har tilbakemeldinger, innspill eller ønsker kontakt med oss
https://skjema.uio.no/92665


Velkommen tilbake ved en senere anledning!

Kristin Vinje, phd
Visedekan

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester