Hvordan skal Norge klare å bli ledende på e-helse, innovasjon i helsesektoren og sikre enklere adgang til helsedata og registre?
Tid og stad: 10. jan. 2018 09:00 - 12:30Sophus Lies auditorium - se nettsiden her

Universitetet i Oslo ved Det matematisk- naturvitenskaplige fakultet ønsker å synliggjøre noen av Norges mest innovative og muliggjørende teknologier på området, og inviterer næringsliv, beslutningstakere og akademia til dialog.

Til seminaret kommer Bent Høie, Per Morten Sandset, Hedvig Nordeng, Gun Peggy Strømstad, Karita Bekkemellem, Kristin Braa m.fl.
Se hele programmet. Møteleder er Kristin Vinje, visedekan for innovasjon og samfunnskontakt.

Norges konkurransefortrinn gjennom helsenæring må realiseres. Forbedrede tjenester og lagring av helsedata skaper både verdier og utfordringer for den enkelte bruker, helsesektoren og innen forskning. Teknologiske løsninger skal sikre enklere tilgang og bedre utnyttelse av helsedata, men må også ivareta personvern og etiske problemstillinger.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding grunnet lunsjservering.
Se arrangementet i opptak. Vi gjør oppmerksom på at foredraget til Nordengen og Sandve ikke er i opptak.  

Kontaktperson ved spørsmål: Eva Michelsen Ekroll.  

Arrangør

Visedekan for innovasjon og samfunnskontakt, Kristin Vinje

Hei,

Tusen takk for din deltagelse på vårt seminar Verdien av helsedata, som samlet over 550 personer fra ulike aktører i Sophus Lies auditorium.

Presentasjonene fra foreleserne er publisert på vår nettside
http://www.mn.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/konferanser/program.html

Du kan se arrangementet i opptak her
https://www.youtube.com/watch?v=AQfURKnmSJo

Vi hører gjerne fra deg om du har tilbakemeldinger, innspill eller ønsker kontakt med oss
https://skjema.uio.no/92665


Velkommen tilbake ved en senere anledning!

Kristin Vinje, phd
Visedekan

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester

En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data