«Eldrebølgen» er misvisende. Det blir vedvarende høyvann, og det blir dyrt.

Men kontantstøtten er krusninger på overflaten sammenlignet med Venstres forslag til viktigere kutt: Partiet vil fjerne statstilskuddet til AFP, dessuten er Venstre det eneste partiet som i selve partiprogrammet tar til orde for å kutte i sykelønnen.

Grunnen til at Venstre går inn for dette, går rett i kjernen av mantraet «velferdsstatens bærekraft». Staten har store regninger, og uttaket fra Oljefondet er for høyt. Et stikkord er eldrebølgen. Folk må stå lenger i arbeid hvis regnestykket skal gå opp.

 

Les hele artikkelen i Aftenposten 10. november 2017

UTDRAG:

Har ikke råd

Kutt i pensjoner og sykelønn er nødvendig, men i et statsbudsjett på over 1300 milliarder kroner bør det også være plass til tiltak som har effekt på inntektssiden. Et eksempel er forebyggende helsearbeid.

Norge bruker tre prosent av helsebudsjettet til forebyggende helsearbeid. Den andelen bør opp. Bygg lysløyper, lag turstier, prioriter parkområder.

En rapport fra Vista analyse konkluderer med at økt fysisk aktivitet kan spare staten for 80 milliarder kroner pr. år. Forskning fra Storbritannia viser at én forebyggingskrone tilsvarer fire kroner i behandling.

Hvis vi vil bevare velferdsstaten slik vi kjenner den, har vi ikke råd til å sitte stille.

Les hele artikkelen i Aftenposten 10. november 2017

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester