For mange eldre dreier det seg om at de ikke helt vet hva dette nye er. De regner seg ikke som del av den digitale verdenen i det hele tatt. Medieforskerne fant i en studie ut at den viktigste årsaken til at enkelte eldre ikke er på sosiale medier, er rett og slett at de ikke vil.

Les hele artikkelen i Aftenposten - 15. oktober 2017

Synes ikke Facebook er så sosialt

Særlig eldre mennesker risikerer å falle utenfor de nye, digitale fellesskapene. Førsteamanuensis Marika Lüders ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo har forsket på eldres bruk av sosiale medier.

Hun peker på at de årlige mediebruksundersøkelsene viser at det er færre eldre som har smarttelefon, hjemme-PC og nettbrett. Færre abonnerer på strømmetjenester og bruker sosiale medier.

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester