Data fra norske helseregistre og biobanker er en het råvare som kan gi Norge ny industri - om den forvaltes like klokt som oljen.

Uten at nordmenn flest er klar over det, sitter landet vårt på en ny ettertraktet råvare: helserelaterte persondata. Disse kan hjelpe industri verden over, deriblant IT-giganter som IBM, Google, Apple, Facebook og Amazon, med å forbedre fremtidig diagnostikk og behandling – og dermed gi stor samfunnsnytte.

Les hele artikkelen i Aftenposten 20.9.2017

Fire kommersielle områder peker seg ut:

Ifølge Biobank Norge – et stort infrastrukturprosjekt der de fire store universitetene, de fire helseregionene, Kreftregisteret og Folkehelseinstituttet samarbeider med støtte fra Forskningsrådet – peker fire kommersielle bruksområder seg ut:

1. Beregning av sykdomsutvikling:

Selskaper innenfor informatikk/statistisk analyse vil kunne nyttiggjøre seg norske helsedata til blant annet å påvise hvordan ulike forhold påvirker utvikling av sykdom.

2. Diagnoseverktøy:

Norske helseundersøkelser og biobanker har data og prøver fra personer før disse er blitt syke. Det gir en unik sjanse til å finne tidlige «biomarkører» for sykdomsutvikling. Eksempelvis stoffer i blodet, som det så kan ses etter ved screening. Slik kan alvorlig sykdom, som kreft, oppdages mens den ennå kan kureres.

3. Utvikling av legemidler:

Helsedata brukes i alle faser av «livet» til legemidler: fra innledende grunnforskning til registerstudier når legemiddelet er i vanlig bruk.

4. IKT/velferdsteknologi:

Norske helsedata kan bli viktig ved utprøving av velferdsteknologi og teknologiske hjelpemidler til bruk i helsetjenesten og hjemme.

Les hele artikkelen i Aftenposten 20.9.2017

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester