Teknologirådet: Mobil helseteknologi kan forbedre og avlaste helsevesenet, men kan også føre til overdiagnostisering og kostnadsvekst. Åpent møte med legene Andreas Saxlund Pahle og Henrik Vogt.
Tid:  Onsdag 11. oktober klokka 12 til 13
Sted: Teknologirådets lokaler i Oslo, Kongens gate 14

Les det på Teknologirådets nettside

Digitale selvtester er i ferd med å bli tilgjengelig for alle, rimelige og enkle å bruke ved hjelp av smarttelefonen.

Les denne rapporten:
Teknologirådets ekspertgruppe har i en rapport argumentert for at slike tester har potensial for å bidra til at folk oppdager sykdom tidligere og til å avlaste helsevesenet.

Samtidig er det behov for en merkeordning som skiller mellom gode og dårlige tester, og helsemyndighetene bør vurdere om innbyggerne skal få tilbud om helsetester for å forebygge sykdom bedre.

Lege og PhD Henrik Vogt og fastlege Andreas Saxlund Pahle mener at ny teknologi vil drive kostnadene opp i helsevesenet og gi risiko for mer overdiagnostisering, det vil si at personer får unødvendig behandling for abnormaliteter de kan leve godt med.

Tid:  Onsdag 11. oktober klokka 12 til 13
Sted: Teknologirådets lokaler i Oslo, Kongens gate 14


Steffen kommentar - e-post sendt til Tore Tennøe 12.10 2017

Det var hyggelig å bli invitert til åpent møte: Er mobile selvtester et problem?
Selve møtet var en spesiell opplevelse og svært annerledes enn forventet.

Jeg har noen kommentarer:

Det som overrasket meg mest var presentasjonene Andreas Saxlund Pahle og Henrik Vogt holdt.
Kort oppsummert fikk jeg forståelsen av at vi ikke trengte flere digitale løsninger og helseapper i Norge fordi befolkningen var så mye friskere og levde så mye lengre enn i 1960, og helsegevinstene vil være  små ved å gjøre større investeringer.

Hvor kommer ideene fra at flere digitale hjelpemidler vil forbedre helsen?
Hvis det er tanker til Teknologirådet og representanter fra helse-Norge har de forstått lite av det som har skjedd innen digitale utvikling de siste 50 årene.

Digitale hjelpemidler er et verktøy og ikke en løsning.
Jeg har holdt på med digitale løsninger siden 1970, og jeg har ikke sett at et digitalt hjelpemiddel er en løsning hvis den ikke dekker et behov.
Derfor har dataindustrien arbeidet seriøst i alle disse årene med å forstå behovet og foreta behovsanalyser.

Det ble blant annet presentert et eksempel for bruk av Fitbit som ble delt ut til et tilfeldig utvalg av mennesker for deretter å måle resultatet - et resultat som ikke var spesielt positivt for bedre helse.
La meg prøve meg på et annet eksempel:
Jeg vil gjøre et eksperiment med et utvalg på 2.000 personer som hver får et malespann, en malerkost og en malerrulle. Etter 2 måneder skal jeg måle resultatet.
Antagelig blir resultatet noe i retning av at 80% ikke har brukt det (de har ikke behov for å male, de har ikke planlagt å male eller kan ikke male), 15% har ikke brukt det fordi det var feil farge på malingen, 3% har delvis brukt det (måtte kjøpe annen farge, kunne ikke bruk verktøyet) og 2% brukte det.
Av disse 2% var det en som falt ned av stigen og fikk ryggskader og et ektepar kranglet om malingen som resulterte i skilsmisse og psykiske problemer.
Konklusjon på undersøkelsen: maling, malerkost og malerspann er ingen løsning for oppusning fordi det er bare 2% som bruker det - og i noen tilfelle resulterer det også i helseproblemer.

Hensikten med digitale hjelpemidler må være som verktøy for å dekke et behov.
Da må diskusjonen / presentasjonen starte med å snakke om behovet og hvordan digitale hjelpemidler kan være et verktøy for dette.

Det vil GARANTERT ikke være et digital verktøy eller app som vil være en løsning for alle behov!

Jeg har selv holdt på med digitale helse-verktøy i flere år og er meget godt fornøyd med resultatet så langt. Men det har ikke vært en enkel prosess å komme dit.
Jeg måtte definere mitt behov for å finne de løsningene som var riktige for meg.
Det resulterte i at jeg laget Min HelsePlan i samarbeid med familie, fastlege, helsestudio, øyelege og øre-nese-hals spesialist. I tillegg følger jeg aktivt med på tanker og ideer rundt eldrebølgen og muligheter for å bo lengre hjemme.
Informasjon om Min HelsePlan har jeg lagt ut på nettet: https://mange-gode-forslag.no/minhelseplan/312-eksempel

Jeg hadde håpet at møtet ville gi en bedre forståelse i valg av digitale verktøy.
Jeg, og sikkert mange med meg, vil gjerne vite mer om:

Hvordan få gode råd og god veiledning til å forstå mitt behov fra helsepersonell (fastlege, spesialister, trenere, kosthold ….)?
Hvordan lage en god helseplan tilpasset mitt behov (f. eks. gjennom Kjernejournalen - "en innbygger - en journal").
Hvordan få til en god samhandling mellom familie, venner, fastlege og andre for å dokumentere behovet og gjennomføre endringer.
Hva bør jeg gjøre for å beholde eller øke min livskvalitet - noe jeg selvsagt "in the end" må bestemme og gjennomføre selv.

Jeg tror økt livskvalitet holder oss friskere lengre og reduserer belastningen for helsevesenet.
Min fastlege er også godt fornøyd med de målingene jeg gjør.

Dette er noen kommentarer skrevet som en ettertanke etter møtet.

Mvh Steffen

Steffen Myklebust
Mobil: 901 72 617
MGFteam e-helse

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester

En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data