Det håndholdte ultralydapparatet blir kalt legenes nye stetoskop.

 

Les hele artikkelen i Aftenposten - 22. juni 2017 - se her

Hjerneslag viktig medvirkende årsak til demens

Det er ultralyd legene tar i bruk for å hindre hjerneslag og hjerteinfarkt hos voksne pasienter. Jo større hastighet blodet har, jo mer sannsynlig er en operasjon for å utvide blodårene eller på andre måter fjerne plakket som tetter årene.

– Å forebygge slag er vanskelig uten ultralyd, sier professor ved nevrologisk avdeling på Rikshospitalet i Oslo, David Russell. Han mener det fortsatt er altfor mange leger som ikke forstår nytteverdien av ultralyd.

– Det er lett å oppdage en forkalkning i halsens hovedpulsåre. Dette er en meget viktig årsak til hjerneslag, sier Russell, som er en ivrig forkjemper for bruken av lyd til å forebygge hjerneslag.

I 1991 viste hans forskning at man ved hjelp av en doppler som sender ultralyd gjennom skallen og inn i hjernens hovedpulsårer, også kan oppdage små blodpropper som har løsnet fra en større innsnevring.

Mindre blodpropper på vei til hjernen gir fra seg en umiskjennelig lyd. De gir ingen symptomer når de når hjernen, men pasienten har likevel en stor risiko for å få hjerneslag, og trenger rask behandling. Hyppigere bruk av ultralyd kan, ifølge Russell, redusere antall hjerneslag og dermed også forekomsten av demens.

– I halvparten av tilfeller med demens er hjerneslag en viktig medvirkende årsak, sier David Russell, som er en av Norges fremste forskere på hjerneslag.

– I dag er teknologien kommet så langt at vi kan bruke ultralyd og luftbobler til å bære medikamenter eller stamceller til et bestemt område i hjernen. Ultralyd brukes deretter til å sprekke boblene og slippe ut medikamentene.

Russell understreker også hvor viktig det er ikke å glemme hjernen når leger skal operere hjertet.

– Vi opplevde ofte at pasienter kunne få flere mindre hjerneslag under selve operasjonen. Årsaken var at legene satte klemmer på årene for å føre blodet i omveier rundt hjertet. Ofte ble de satt der det var forkalkning. Den sprakk opp og biter ble ført med blodstrømmen til hjernen.

– Nå kan man bruke ultralyd til å finne steder der hjertekirurgen trygt kan sette klemmene, sier Russell.

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester