Antropocen wikipedia

er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon. Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.

Les artikkelen på Teknologirådets hjemmeside - klikk her.
Teknologirådet - Artikkelen tilhører Den nye velferdsstaten, postet 27. mai 2017

Det digitale skiftet kan gjøre velferdsstaten personlig og forutseende, og du må gjøre mer selv. Les mer i vår rapport: Denne gangen er det personlig.

De neste årene vil eldrebølgen slå inn for alvor, med flere kronisk syke og relativt færre i arbeid. Samtidig vil staten få mindre inntekter fra olje og gass. Derfor er det nødvendig å vurdere hvordan vi kan gjøre ting på nye måter for å beholde en bærekraftig velferdsstat.

– Den gylne perioden i norsk økonomi går mot slutten, og det er nødvendig å finne nye måter å organisere oss på for å beholde gode velferdstjenester. Digital teknologi gir slike muligheter, sier Tore Tennøe direktør i Teknologirådet.

 

Teknologirådet - Artikkelen tilhører Den nye velferdsstaten, postet 27. mai 2017

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester