Antropocen wikipedia

er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon. Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.

Large scale genetic and non-genetic data plus machine learning, used to provide personalized portraits of how genes and lifestyle impact weight

Read the artcle on the website: 23andMeBlog

You’re not alone, and plenty of research shows that the genetic cards we are dealt at birth play an important role not just in our weight but in how much our bodies respond to diet and exercise. Our weight is determined by a complex combination of lifestyle, environment, and genes.

--------------------

The Genetic Weight report marks a first step towards the kind of personally tailored wellness reports 23andMe aims to provide consumers. Future reports will build on the insights found through creating a machine-learning model that leverages the massive amount of data from customers who consent to participate in research.

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester