Eldre har selv fortalt forskere hvilke ønsker og utfordringer de har i hverdagen, slik at velferdsteknologien kan bli bedre.

Målet med prosjektet «Assisted Living» er å fremme ansvarlig forskning og innovasjon innenfor feltet velferdsteknologi.

Les hele artikkelen på Teknologirådets sider - se her.

Prosjektet, som Teknologirådet er med på, ledes av Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus og er finansiert av Norges Forskningsråd.

Blant annet gjennom dialog med de eldre selv skal forskerne få vite mer om hvilke ønsker og behov de har i hverdagen. Vi har snakket med beboere på et omsorgssenter på Skøyen i Oslo. Noen av dem vi har snakket med har mild kognitiv svikt. Forhåpentligvis bidrar prosjektet til at de om lag 70.000 nordmennene som har demens eller mild kognitiv svikt, skal få bruke teknologi som vil gi dem en enklere hverdag og muligheten til å bo hjemme lengre.

I dag finnes for eksempel fallsensorer, GPS-sporing eller pilleglass som sier fra når det er på tide å ta medisiner. Men det er fortsatt mange utfordringer.

En helt fersk artikkel tar for seg framgangen så langt i det fireårige prosjektet Assisted Living.

Les hele artikkelen her: «Responsible Development of Self-learning Assisted Living Technology for Older Adults with Mild Cognitive Impairment or Dementia».

Åtte behov og utfordringer

I artikkelen listes det blant annet opp åtte punkter som er de viktigste behovene/utfordringene.

 1. Frykten for å falle, skade seg og ikke få hjelp.
 2. Å kunne være ute av huset i frisk luft og samtidig være trygg.
 3. Muligheten for å orientere seg om natten.
 4. Beherske teknologien; mange har såkalt «knappofobi», det vil si frykt for å bruke for små knapper, ukjente brukergrensesnitt og å glemme passord/koder.
 5. Sosial kontakt, både utenfor og innenfor omsorgssenteret.
 6. Trygghet hjemme, som å få hjelp raskt nok når det er behov for det.
 7. Å få god og nok søvn.
 8. Klare seg best mulig på egenhånd.

Overordnet er det særlig tre behov som skiller seg ut i våre foreløpige resultater.

 1. Viktigheten av å fortsatt være uavhengig og ha kontroll over eget liv. Mange er redd for å bry familie og venner.
 2. Ønsket om å forbli aktiv og frykt for at avhengighet til andre eller til systemer kan føre til at de får svekkede kognitive evner.
 3. For mange veier sikkerheten tyngre enn personvernet.

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester

En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data