Blodtrykket mitt er for høyt, men nå vet jeg i hvert fall hvor høyt det er. Til enhver tid. Og holder meg oppdatert via mobilen.

Les det i Computerworld: 27. april 2017

UTDRAG:

Selvdiagnostisering er omstridt, og diskusjonen er blitt ganske intens i kjølvannet av alle appene og det nye digitale utstyret som er kommet på markedet og som gjør det lettere enn noensinne for folk flest å følge med på sin egen helseutvikling.

Noen hevder at den teknologiske utviklingen er i ferd med å gjøre oss alle til hypokondere. At teknologien sykeliggjør oss.

Selv er jeg blant dem synes det er positivt med ny teknologi som hjelpemiddel til bedre sunnhet og helse, men jeg vil fortsatt overlate de medisinske beslutningene knyttet til min egen helse til legene.

---------------

Selv om jeg altså ikke har noen faglig bakgrunn til å vurdere denne opplevelsen, har den i hvert fall styrket min oppfatning av at helsedata registrert av pasienten selv over tid bør kunne anses som et nyttig supplement til undersøkelser som leger og annet helsepersonell foretar der og da.

Derfor er jeg også glad for at jeg nå har en fastlege som gjerne vil ta en titt på de siste ukers målinger av blodsukker og blodtrykk når jeg er inne til kontroll, selv om hun naturligvis gjør sine egne mye grundigere målinger og undersøkelser før hun fatter sine beslutninger.

Toralv Østvang er redaksjonssjef i PC World og Macworld.

 

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester