Antropocen wikipedia

er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon. Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.

Contrast this to the new process that has been digitally transformed, allowing the salesperson to measure the staircase using the mobile HoloLens solution during their first visit. The measurement data is then automatically shared with the manufacturing team via Microsoft Azure, which allows for quicker decision making and near real-time approval of the design without redundant data entry. The digitization of the sales and manufacturing processes has reduced delivery times as much as 4x.
Read the article here

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester