Forskere og firmaer vil forlenge livet vårt radikalt. Det er på tide å snakke om hva det kan bety.

Hva ville du sagt om noen tilbød deg muligheten til å leve til du blir 150 år? Eller 200 år?

Flere milliarder dollar investeres i jakten på behandlinger som kan bremse eller stanse aldring. Bak står store selskaper som Google, samt en rekke oppstartsselskaper startet av personer som bioteknologi-legenden Craig Venter.

Målet er å få kunnskap og utvikle metoder som kan forlenge den menneskelige levealderen radikalt. Dersom de lykkes, kan det få omfattende konsekvenser for oss og samfunnet vi lever i. Og kanskje blir vi eller barna våre en gang nødt til å spørre: Hvor gamle ønsker vi egentlig å bli?

Les hele artikkelen i Aftenposten 17. april 2017 - se her

UTDRAG:

Reiser fundamentale spørsmål

Samtidig vil en mulighet til å leve vesentlig lengre liv reise en rekke fundamentale spørsmål for oss som enkeltpersoner.

Ønsker vi å leve så mye lenger? Hva ville vi gjort med all den ekstra tiden? Hvordan hadde vi organisert livet vårt hvis vi kunne regne med å bli 150 år i stedet for 80?

Ville vi tilbrakt enda flere tiår på jobb? Eller skulle pensjonisttilværelsen blitt den lengste delen av livet vårt?

Kan vi se for oss andre måter å organisere livet vårt på enn utdanning, noen tiår med jobb og så pensjonering? Også forholdet til våre nærmeste vil kunne bli fundamentalt annerledes. Ville vi lovet noen troskap til døden skiller oss ad hvis døden var mer enn hundre år unna?

Vi vil alle leve lenge, men ingen vil bli gamle, spøker man iblant med. Men hva om det å bli gammel ikke nødvendigvis medfører sykdommene og den fysiske svekkelsen som i dag følger med høy alder?

Mens forskerne er i startgropen, kan vi andre begynne diskusjonen: Hvordan kan og må vi innrette samfunnet dersom det blir mulig å leve betydelig lenger? Hva er vi villige til å forsake for å sikre et bærekraftig ressursforbruk fra en økende befolkning? Og ikke minst: Hvor langt liv er langt nok for deg?

Les hele artikkelen i Aftenposten 17. april 2017 - se her

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester