Hvordan vi spiser, lever, overlever og forflytter oss. Snart er alt annerledes.

SXSW 2017 handlet om hvordan den nye teknologien kan løse problemer vi har balet med i generasjoner. Hvilke samfunnsområder som nyter den største utviklingen nå, kommer jeg straks tilbake til, men først litt om selve teknologien.

Les det i Aftenposten 17. mars 2017

UTDRAG:

I helsevesenet finnes det to viktige mål som teknologien nå er i ferd med å innfri. Det ene er å unngå akuttmottaket og sykehusopphold, både for å unngå menneskelig lidelse og fordi det koster ubegripelig mye penger. Kombinasjonen kunstig intelligens, mobilteknologi og stadig mindre, bedre og billigere sensorer gjør det nå mulig å oppdage symptomer mye tidligere og gjøre noe før det er for sent. Det gir høyere livskvalitet og reduserer risikoen for alvorlig sykdom og for tidlig død.

Et annet mål er å gi effektiv behandling til pasienter som er syke. Innen genmodifisering går utviklingen raskt, noe som kan revolusjonere forebygging og behandling av alle tenkelige sykdommer.

I nevroteknologien utvikles fremtidens proteser. De er fulle av mikrochips, beveger seg naturlig, kan hektes på kroppens nervesystem, styres med tankekraft og føle berøring.

Det utvikles også teknologi som skal sørge for at pasienter tar medisinene sine og møter opp til avtaler, to av de største utgiftspostene på helsebudsjettet.

Implementeringen av all denne teknologien går imidlertid ikke like raskt. Vet vi at det virker? Hva med bivirkningene? Datasikkerhet? Det kan ta mange år før dagens teknologi blir godkjent og tatt i bruk.

 

Vanskelige dilemmaer

Som alltid når ny teknologi kommer til, dukker det opp nye dilemmaer. Helseteknologien skaper debatt om personvern, klasseskiller og endring av arvemateriale. Transportteknologien skaper debatt om ansvar ved ulykker og tap av arbeidsplasser i transportsektoren. Smartbyteknologien skaper debatt om samfunnssikkerhet og - igjen - tap av arbeidsplasser. Og så videre.

Det gjelder å ha tungen rett i munnen når utviklingen går så raskt. Det er mye som kan gå galt. Men oppsummert ga SXSW 2017 et løfte om en vidunderlig, ny verden - i en ikke altfor fjern fremtid.

Les det i Aftenposten 17. mars 2017

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester