Antropocen wikipedia

er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon. Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.

Med en nyutviklet app kan du enkelt og smertefritt følge din risiko for prostatakreft.

Ved å måle den såkalte PSA-verdien i blodet, og så sammenligne mot tidligere prøver, holder spesialister øye med hva som skjer med prostataen din.

– Appen gir ingen behandling for prostatakreft, men bygger en profil for PSA-nivået ditt over tid. Ved å få tidlig beskjed om at PSA-nivået stiger for mye, eller for fort, vil tidsbruken fram til behandling kortes ned. Dermed går ikke verdifull tid tapt, sier urolog Einar Christiansen, én av fem spesialister innen prostatakreft som har vært med på utviklingen av appen MyHere.

MyHere hjemmeside

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester