Bent Høie lover reform. Jonas Gahr Støre sier velkommen etter.
En rekke enkeltrapporter om underernæring, ulovlig bruk av tvang, mishandling og omsorgssvikt er enkelthistorier som representerer eldreomsorgen, mener helseminister Bent Høie (H).

Les det i Aftenposten 3. mars 2017

UTDRAG:

Fem prioriterte områder

Høie vil ha fokus på disse områdene:

  1. Behov for mat: Lite og feil mat gjør det tyngre å mestre livet. Mange eldre er så underernært og feilernært at det gir sykdom og funksjonsfall.
  2. Behov for aktivitet og fellesskap: Eldre mister mye sosial kontakt når de slutter på jobben eller mister ektefellen. De har behov for møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunnet.
  3. Behov for helsehjelp: Mange eldre lever med kroniske lidelser og funksjonsnedsettelser. Riktig helsehjelp gjør det lettere å mestre livet og hindrer at sykdommer forverrer seg.
  4. Behov for sammenheng og gjennomføring: Mange eldre og pårørende opplever utrygghet fordi tjenestene ikke henger sammen.
  5. Pårørende og personell: Innsatsen fra pårørende er ofte høy når skrøpelige eldre bor hjemme. Når de eldre flytter på institusjon, synker de pårørendes innsats ofte brått.

 

Les det i Aftenposten 3. mars 2017

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester