Undersøk selv – få diagnosen i en app

Har du høyt blodtrykk, ser dårlig eller lurer på om en føflekk er som den skal? Nå trenger du ikke lenger besøke legen for å finne ut om noe er galt.

UTDRAG FRA ARTIKKEL I DRAMMENS TIDENDE:

Det digitale helsetilbudet er i rivende utvikling, og gjør at man kan finne ut mer om egen helsetilstand uten hjelp av lege.

Man kan måle lungekapasiteten og hjerterytmen, sjekke synet og føflekker man er usikre på, samt sjekke om et epilepsianfall er på vei – for å nevne noe.

Utviklingen går raskt, og tilbudet av måleinstrumenter og tester til hjemmebruk øker stadig.

Teknologirådets ekspertgruppe, som har levert to rapporter om temaet, mener at digitale selvtester har potensial til å bidra til at folk både oppdager sykdom tidligere, samt å avlaste helsevesenet.

De mener at det er en forutsetning at helsemyndighetene allerede nå legger til rette for bruk av diagnostiske helseapper i Norge.

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi.

Statlig kontroll

Salve Åmund Greibrokk, fastlege ved Sentrum legekontor i Drammen, mener at mye av det som allerede er på markedet er bra, og forventer at dette bare er starten. Han er positiv til utviklingen.

– Vi som leger må forstå hva som er bra og fruktbart med dette, sier Greibrokk.

Han mener det er helt nødvendig at det er et statlig organ som validerer og sørger for å sikre og godkjenne produkter.

En jungel av apper

Gjennom to rapporter fra Teknologirådets prosjekt Mobil helse har ekspertgruppen konkludert med at mobile helseløsninger har stort potensial for å forbedre det norske helsevesenet.

De anbefaler blant annet at helsemyndighetene etablerer en digital førstelinje for kontakt med fastlege eller legevakt. Både innbyggerne og helsetjenesten kan spare tid og ressurser, samtidig som tjenestene blir bedre.

Men det er en jungel av helse- og treningsapper der ute. Over 100.000, ifølge Teknologirådet. De har kommet med en oversikt over mer enn 80 helseapper og selvtester. Allerede er 20 av dem på markedet i Norge. Og flere er på vei.

Kristin Ørmen Johnsen, som sitter i helse- og omsorgskomiteen for Høyre på Stortinget, ønsker at Norge skal bli verdens beste land til å ta i bruk digitale løsninger og ny teknologi til å skape vekst. Hun mener man må se mulighetene som ligger i teknologiskiftet.

– Det må satses på flere testsentre for ny teknologi og digitalisering av helsevesenet, skriver Ørmen Johnsen i et innlegg i Drammens Tidende.

Hun er opptatt av at teknologien gir nye muligheter til å kommunisere på, og at vi må tørre å ta det i bruk.

– Det må bli mulig å få til nettkonsultasjon med leger eller legevakt som kan erstatte fysisk oppmøte. Nye finansieringsmodeller må belønne slike konsultasjoner, mener Ørmen Johnsen.

Tilrettelegges

– Tror du nordmenn er modne for dette?

– Ja, dette mener jeg vi er klare for. Vi tar ny teknologi raskt i bruk. Noen vil sikkert vegre seg, de må kunne bruke legetjenestene som før. Det er gjort flere prosjekter der eldre pasienter med kols har kommunikasjon med sykepleier og lege via iPad. Det har ført til færre sykehusinnleggelser, sier Ørmen Johnsen.

– Er legene modne for dette, tror du?

– Ja, det tror jeg. Det vil frigjøre tid og pasientene vil etter hvert etterspørre tjenesten. Det skal ikke erstatte direkte pasientkontakt, men gjøre tjenesten mer tilgjengelig og effektiv.

Allerede i gang

Dette er i tråd med Teknologirådets anbefalinger. Hilde Lovett, prosjektleder i Teknologirådet, forklarer at ved å kunne teste seg hjemme og ha muligheten til å sende over informasjonen til legen, så man slipper å vente på time, man får resultatene raskt og man får bedre oversikt over egen helse. Det blir tidsbesparende både for lege og pasient.

– Er resultatet bra, får man svar på appen. Er det ikke så bra, eller noe er usikkert, blir man kontaktet av legen, sier Lovett.

Lovett viser til personer med diabetes, som måler blodsukkeret sitt selv, som et eksempel på testing som allerede er etablert.

Det samme gjelder pulsmåling og sjekk av hud og føflekker, der private aktører sjekker bildene.

Hun tror at man allerede i løpet av fem år vil kunne teste astma og kols. Lovett tror også at de som i dag bruker ulike treningsapper også lettere tester ut og bruker helseapper.

– Teknologirådets ekspertgruppe anbefaler at også norske myndigheter oppretter en merkeordning for mobile selvtester og måleutstyr, slik at helsepersonell og folk flest kan velge mellom løsninger de vet er til å stole på, sier Lovett.

Kan bikke over

Jan-Henrik Opsahl er lege og opptatt av å holde seg i god form. Han er ivrig bruker av treningsappen Strava.

– Det er lett å bruke og veldig nyttig, forteller Opsahl.

Med sin Garmin treningsklokke kan han måle og sjekke pulsen, se hvor han løper, hvor fort han løper, hvor mange skritt han bruker og hvor mange høydemeter.

Klokken synkroniserer med appen Strava og der kan du sammenligne deg med andre, og du kan få ros for jobben du gjør. Et lite digitalt treningssamfunn.

– Men det kan bikke over den andre veien også, erkjenner Opsahl.

Han har jobbet mot idrettsutøvere som blir for opphengt i verktøyet og som sammenligner seg for mye med andre. De kjenner ikke etter på kroppens signaler og kan fort bli overtrent.

– Det kan ta vekk treningsgleden og opplevelsen, mener Opsahl. Han mener det samme gjelder helseappene, og tror at en del mennesker kan henge seg for mye opp i målingene. Og har man ikke nok kunnskap kan det være negativt, tror Opsahl.

Mottaksapparat

Han mener digitale helseapper i hovedsak er positivt, så lenge mottaksapparatet fungerer bra.

– Folk kan måle en del ting de ikke vet konsekvensene av, sier Opsahl.

Han tror mange helsehysterikere raskt kan bli fanget av det og overdriver bruken. Så googler man svarene eller målingene man får, blir usikre og bekymrer seg unødig.

Opsahl tror at så lenge leger har et godt system for å ta hånd om informasjon som sendes inn, så kan det være udelt positivt med helseapper.

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester