Antropocen wikipedia

er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon. Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.

Predictive analytics is employed in many industries to evaluate risk for a loan applicant, project length of life for a life insurance customer, or forecast potential sales in a specific region. Predictive analytics in healthcare is less effectively used, often limited to predicting outcomes or likelihood of readmission for populations versus personalized care for individuals.

Read the article on Liaison.com - click here

Before the widespread adoption of electronic health records (EHR), the healthcare industry did not have the breadth and depth of data available for meaningful analytics. Although the advent of big data has changed the amount of information available to healthcare organizations, there are challenges to using clinical data, financial data and health history information included in EHR data. However, these challenges can be overcome.

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester