Predictive analytics is employed in many industries to evaluate risk for a loan applicant, project length of life for a life insurance customer, or forecast potential sales in a specific region. Predictive analytics in healthcare is less effectively used, often limited to predicting outcomes or likelihood of readmission for populations versus personalized care for individuals.

Read the article on Liaison.com - click here

Before the widespread adoption of electronic health records (EHR), the healthcare industry did not have the breadth and depth of data available for meaningful analytics. Although the advent of big data has changed the amount of information available to healthcare organizations, there are challenges to using clinical data, financial data and health history information included in EHR data. However, these challenges can be overcome.

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester

En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data