Det nye helsevesenet: I kjernen av vårt nye digitale helsevesen ligger all helseinformasjon om hver av oss. Der ligger den godt beskyttet og kan bare brukes av personell som trenger det. Samtidig er det tilgjengelig over alt om det haster.

 

Kjernen er beskyttet og omgitt av lag med nødvendig funksjonalitet. Rundt det hele skal det eksistere et forhåpentligvis blomstrende marked for nye tjenester og applikasjoner som kan konkurrere med hverandre til beste for pasienter. (Bilde: direktoratet for e-helse)

Les det i Teknisk Ukeblad på nettet - se her

Om noen år vil helsevesenet være digitalt. Visjonene er på plass, men det vil koste.

Norsk helsevesen drukner i IT. IT som er innført over veldig mange år og i mange ulike utgaver. Alt etter hvilken fastlege, kommune, sykehus eller helseregion som har kjøpt inn. Mange kokker har jobbet med dette i tiår.

Dette er den langtidskokte hovedretten det nye Direktoratet for e-helse skal rydde opp i. Ingen liten oppgave altså.

Visjon

I fremtiden skal det forhåpentligvis bli færre og bedre applikasjoner. Men de som skal ha livets rett i det nye digitale helsevesenet må kunne utveksle data og forholde seg til den nye elektroniske journalen. Det er den som blir den sentrale informasjonskjernen i vår nye helsehverdag.

Nå er det én journal for én pasient som gjelder. Her skal alt om helsen vår lagres og kunne brukes av alle som trenger det. Både helsearbeidere og applikasjoner.

Samtidig skal sikkerheten rundt journalsystemet bli vesentlig bedre enn den har vært. Bare pasienten selv og de som trenger tilgang skal få tilgang.

Les det i Teknisk Ukeblad på nettet - se her

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester