første utgave - november 2015
- for pdf - klikk her

 

Fra:
Helsedirektoratet

Dato:
16. november 2015 kl. 07.52.28 CET

Emne:
Beskjed til deg fra Helsedirektoratet

Til ÅGE

Du har fått kjernejournal
Du mottar denne e-posten fordi Helsedirektoratet har opprettet en kjernejournal for deg. Kjernejournalen er laget for at helsepersonell skal kunne gi deg bedre behandling.

Kjernejournal viser utvalgte helseopplysninger, men er ikke en fullstendig journal. Den erstatter ikke den journalen du har hos legen.

Med din kjernejournal får legevakt, sykehus og fastleger raskt tilgang til de samme oppdaterte opplysningene om deg. Har du ikke kjernejournal, ligger opplysningene om deg bare lagret i journaler ved hvert sted du har fått behandling.

Kjernejournal ivaretar strenge krav til sikkerhet og personvern. Det er kun helsepersonell som får tilgang til din kjernejournal, via sitt journalsystem.

Du kan selv finne din kjernejournal ved å gå til helsenorge.no og logge deg inn på Min helse. Her kan du se all informasjon som er lagret om deg, endre dine personverninnstillinger, legge inn egne opplysninger og se hvilket helsepersonell som har åpnet din kjernejournal. Du kan også lese mer om kjernejournal.

Hvis du ikke ønsker å ha en kjernejournal, kan du registrere dette ved å reservere deg på helsenorge.no. Da vil det ikke finnes noen kjernejournal for deg. Det kan bety at viktig informasjon ikke blir tilgjengelig for helsepersonell.

Slik kan du bidra
De fleste av opplysningene i kjernejournalen blir hentet inn automatisk. Noe kan du også registrere selv slik at kjernejournalen din blir mer utfyllende og nyttig. Du kan registrere kontaktpersoner, sykdomshistorikk og spesielle kommunikasjonsbehov (svekket syn, hørsel eller behov for tolk).

Snakk med legen neste gang du har time
Har du alvorlige allergier, en sjelden lidelse eller annet som det er viktig for helsepersonell å kjenne til, kan du be legen din registrere dette slik at helsetjenesten blir spesielt oppmerksom på det.

I kjernejournalen vil helsepersonell se følgende opplysninger:

  • Din folkeregistrerte adresse og nærmeste familie (Kilde: Folkeregisteret)
  • Mobiltelefonnummer til deg og din familie (Kilde: Difi kontaktregister)
  • Din fastlege (Kilde: Fastlegeregisteret)
  • Legemidler og annet du har fått på resept etter at du fikk kjernejournal (Kilde: Apotek/Reseptformidleren)
  • Tid og sted for dine sykehusopphold (tilbake til 2008, kilde: Norsk pasientregister)
  • Kritisk informasjon som allergier, sjeldne lidelser eller annet (Kilde: Legen, i samråd med deg)
  • Dine egne registreringer om sykdommer, kommunikasjonsbehov og kontaktpersoner

Hvem har laget kjernejournal?
Helsedirektoratet har laget kjernejournal på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Utviklingen har skjedd i samarbeid med helsepersonell og pasientorganisasjoner. Innbyggere får kjernejournal når den innføres i nye områder. Dette gjøres i samarbeid med din kommune og sykehuset i ditt nærområde.

Hvordan fant vi din e-postadresse?
E-postadressen din er registrert i det felles nasjonale kontaktregisteret for offentlige tjenester. Du kan oppdatere din kontaktinformasjon og lese mer om registeret på Norge.no.

Dette er en automatisk e-post. Svar blir ikke lest.

Har du spørsmål, kan du kontakte 800HELSE (telefon 800 43 573) eller din lege.

Med vennlig hilsen
Helsedirektoratet

NB! Helsedirektoratet vil aldri be deg om passord eller annen privat informasjon på e-post, SMS eller pr. telefon. Klikk aldri på lenker som du mottar i e-post eller SMS eller som legges ut på sosiale medier, men skriv adressen på nytt i nettleseren.

Innholdet i denne e-posten er ment å skulle gjelde for mottakeren som nevnt over. Dersom du ikke er rett mottaker av denne e-posten ber vi deg vennligst om å videresende e-posten til rette mottaker. Helsedirektoratet påtar seg ikke ansvar for endringer av innholdet etter at meldingen er sendt. E-posten ble sjekket for skadelig kode før utsendelse fra Helsedirektoratet.

 

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester

En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data