Utfordringer i fokus - klima - vår oppsummering

Globalt         Norge
Forskere over hele verden er enige i at vi må redusere bruken av fossilt brennstoff.   En myk overgang til fossilfri energi er nødvendig på lang sikt.
Forskerne mener at utslipp av CO2 påvirker jordens klima, og de fleste mener også at det resulterer i global oppvarming.   All CO2 i atmosfæren fordeles globalt. Hva Norge gjør har i realiteten ingen virkning.
Det er viktig at vi begrenser forurensningene i områder med stor befolkningstetthert.   Vi må planlegge en fornuftig omstilling som ikke raserer arbeidsplasser og velferd.
Til erstatning for fossillt brennstoff er det et stort behov for nye energiløsninger.   Norge har hatt stor glede og nytte av energi som vannkraft og olje.
Prisen på klimavennlige energiløsninger reduseres raskt og kan snart konkurrere med de fossile.   Kan vi få nye inntekter i en ledende rolle i verden på ny klimavvennlig energi?
     

Jane Goodall (TED 2007): How humans and animals can live together. the Jane Goodall institute - see her We are a global community conservation organization that advances the vision and work of Dr. ...
Les mer: Jane Goodall (TED 2007)
Det er alt

Klima

Fossil forbrenning forurenser.
Den må reduseres eller fjernes.
Det er alle enige i.
CO2 forårsaker global oppvarming.
Menneskeskapt CO2 øker nivået i atmosfæren 
Reduser( fjern) fossil forbrenning


miljstatus

FN klima 2019

UN climate 01
UN climate - nettside
UN climate - GET THE BIG PICTURE


NASA logo.svgGLOBAL CLIMATE CHANGE

logo myclimate

tesla logo TESLA SOLENERGI

norsk solenergiforening nsflogo

geoforskning logoKlimadebatten

Klimarealistene KRLogo
Klimarealistene

SSB logo
SSB: Utslipp av klimagasser

nysno

Carbon Independent
carbon footprint

verdensrommetenergi

energi klimaNorges utslipp