Antropocen wikipedia

er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon. Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.

Norge og Norden - et eksempel for resten av verden?  

Nettstedet e-politikk.no (etisk politikk) vil i 2021-2023 fokusere på:
          BÆREKRAFT                   CRISPR            KI (Kunstig Intelligens)     SOSIAL RETTFERDIGHET  
 Klima  Bioteknologi  Data  Demokrati
 nettside  nettside  nettside  nettside
 doughnut        doughnut
    Teknologirådet Teknologirådet

 Utfordringer i fokus - klima - vår oppsummering

Globalt         Norge
Forskere over hele verden er enige i at vi må redusere bruken av fossilt brennstoff.   En myk overgang til fossilfri energi er nødvendig på lang sikt.
Forskerne mener at utslipp av CO2 påvirker jordens klima, og de fleste mener også at det resulterer i global oppvarming.   All CO2 i atmosfæren fordeles globalt. Hva Norge gjør har i realiteten ingen virkning.
Det er viktig at vi begrenser forurensningene i områder med stor befolkningstetthert.   Vi må planlegge en fornuftig omstilling som ikke raserer arbeidsplasser og velferd.
Til erstatning for fossillt brennstoff er det et stort behov for nye energiløsninger.   Norge har hatt stor glede og nytte av energi som vannkraft og olje.
Prisen på klimavennlige energiløsninger reduseres raskt og kan snart konkurrere med de fossile.   Kan vi få nye inntekter i en ledende rolle i verden på ny klimavvennlig energi?
     

Carbon dioxide plays a significant role in trapping heat in Earth's atmosphere. The gas is released from human activities like burning fossil fuels, and the concentration of carbon dioxide moves and changes through the seasons.
Read the article from NASA here

 

 

Using observations from NASA's Orbiting Carbon Observatory (OCO-2) satellite, scientists developed a model of the behavior of carbon in the atmosphere from Sept. 1, 2014, to Aug. 31, 2015. Scientists can use models like this one tobetter understand and predict where concentrations of carbon dioxide could be especially high or low, based on activity on the ground. Credit: NASA's Goddard Space Flight Center/K. Mersmann, M. Radcliff, producers

 

Publisert 13. des. 2016

Carbon dioxide plays a significant role in trapping heat in Earth's atmosphere. The gas is released from human activities like burning fossil fuels, and the concentration of carbon dioxide moves and changes through the seasons.

Using observations from NASA's Orbiting Carbon Observatory (OCO-2) satellite, scientists developed a model of the behavior of carbon in the atmosphere from Sept. 1, 2014, to Aug. 31, 2015.

Scientists can use models like this one to better understand and predict where concentrations of carbon dioxide could be especially high or low, based on activity on the ground.

Credit: NASA's Goddard Space Flight Center/Kathryn Mersmann & Matthew Radcliff

Music: "Life Cycles" by Theo Golding [PRS]

For more information: https://www.nasa.gov/feature/goddard/...

This video is public domain and along with other supporting visualizations can be downloaded from the Scientific Visualization Studio at: http://svs.gsfc.nasa.gov/12445

If you liked this video, subscribe to the NASA Goddard YouTube channel: http://www.youtube.com/NASAExplorer

Or subscribe to NASA’s Goddard Shorts HD Podcast: http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/iTunes/f...

Follow NASA’s Goddard Space Flight Center
· Facebook: http://www.facebook.com/NASA.GSFC
· Twitter http://twitter.com/NASAGoddard
· Flickr http://www.flickr.com/photos/gsfc/
· Instagram http://www.instagram.com/nasagoddard/
· Google+ http://plus.google.com/+NASAGoddard/p...

 

En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data

Klima

Fossil forbrenning forurenser.
Den må reduseres eller fjernes.
Det er alle enige i.
CO2 forårsaker global oppvarming.
Menneskeskapt CO2 øker nivået i atmosfæren 
Reduser( fjern) fossil forbrenning


miljstatus

FN klima 2019

UN climate 01
UN climate - nettside
UN climate - GET THE BIG PICTURE

UNEP


NASA logo.svgGLOBAL CLIMATE CHANGE

logo myclimate

GlobalFootprintNetwork

tesla logo TESLA SOLENERGI

norsk solenergiforening nsflogo

geoforskning logoKlimadebatten

Klimarealistene KRLogo
Klimarealistene

SSB logo
SSB: Utslipp av klimagasser

nysno

Carbon Independent
carbon footprint

verdensrommetenergi

energi klimaNorges utslipp