Utfordringer i fokus - klima - vår oppsummering

Globalt         Norge
Forskere over hele verden er enige i at vi må redusere bruken av fossilt brennstoff.   En myk overgang til fossilfri energi er nødvendig på lang sikt.
Forskerne mener at utslipp av CO2 påvirker jordens klima, og de fleste mener også at det resulterer i global oppvarming.   All CO2 i atmosfæren fordeles globalt. Hva Norge gjør har i realiteten ingen virkning.
Det er viktig at vi begrenser forurensningene i områder med stor befolkningstetthert.   Vi må planlegge en fornuftig omstilling som ikke raserer arbeidsplasser og velferd.
Til erstatning for fossillt brennstoff er det et stort behov for nye energiløsninger.   Norge har hatt stor glede og nytte av energi som vannkraft og olje.
Prisen på klimavennlige energiløsninger reduseres raskt og kan snart konkurrere med de fossile.   Kan vi få nye inntekter i en ledende rolle i verden på ny klimavvennlig energi?
     

What We Do

RethinkX is an independent think tank that analyzes and forecasts the speed and scale of technology-driven disruption and its implications across society. We produce impartial, data-driven analyses that identify pivotal choices to be made by investors, business, policy and civic leaders.

Mission

To facilitate a robust global conversation about the threats and opportunities of technology-driven disruptions, and highlight choices that could lead to a more equitable, healthy, resilient and stable society.

Vision

RethinkX’s framework, models and analyses help leading decision makers in finance, business, technology and government make better informed decisions to create the foundation for a new operating system for humanity.

About the project

We focus on understanding the dynamics and the systemic nature of disruption across key market sectors. 


RethinkX uses the Seba Technology Disruption Framework™ to capture the interactions between technology, business models and market forces to forecast the scope, speed and scale of technology-driven disruption and its implications across key market sectors.  En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data

Klima

Fossil forbrenning forurenser.
Den må reduseres eller fjernes.
Det er alle enige i.
CO2 forårsaker global oppvarming.
Menneskeskapt CO2 øker nivået i atmosfæren 
Reduser( fjern) fossil forbrenning


miljstatus

FN klima 2019

UN climate 01
UN climate - nettside
UN climate - GET THE BIG PICTURE

UNEP


NASA logo.svgGLOBAL CLIMATE CHANGE

logo myclimate

GlobalFootprintNetwork

tesla logo TESLA SOLENERGI

norsk solenergiforening nsflogo

geoforskning logoKlimadebatten

Klimarealistene KRLogo
Klimarealistene

SSB logo
SSB: Utslipp av klimagasser

nysno

Carbon Independent
carbon footprint

verdensrommetenergi

energi klimaNorges utslipp