Utfordringer i fokus - klima - vår oppsummering

Globalt         Norge
Forskere over hele verden er enige i at vi må redusere bruken av fossilt brennstoff.   En myk overgang til fossilfri energi er nødvendig på lang sikt.
Forskerne mener at utslipp av CO2 påvirker jordens klima, og de fleste mener også at det resulterer i global oppvarming.   All CO2 i atmosfæren fordeles globalt. Hva Norge gjør har i realiteten ingen virkning.
Det er viktig at vi begrenser forurensningene i områder med stor befolkningstetthert.   Vi må planlegge en fornuftig omstilling som ikke raserer arbeidsplasser og velferd.
Til erstatning for fossillt brennstoff er det et stort behov for nye energiløsninger.   Norge har hatt stor glede og nytte av energi som vannkraft og olje.
Prisen på klimavennlige energiløsninger reduseres raskt og kan snart konkurrere med de fossile.   Kan vi få nye inntekter i en ledende rolle i verden på ny klimavvennlig energi?
     

Med bred bakgrunn fra klimatologisk forskning stiller professor Ole Humlum seg fortsatt avvisende til at det er menneskenes utslipp av klimagasser som har gitt – og vil gi – et varmere klima. 
Les hele artikkelen på nettet her.

- Klimaendringene vi opplever er i hovedsak naturlige. Jeg blir mer og mer sikker for hver dag, sier Ole Humlum. Ole Humlum er professor ved Universitetet i Oslo og en av dem som fortsatt ikke vil godta at klimaendringene skyldes menneskelige utslipp av CO2. På det viset hører han til et lite mindretall. Flertallet mener at «klimateorien» holder mål. Bjørn Samset, fysiker og forsker ved CICERO Senter for klimaforskning, skriver for eksempel i Aftenposten 26. august i fjor følgende: «Den viktigste av årsakene – men slett ikke den eneste – viser seg å være økningen i konsentrasjonen av drivhusgasser som CO2».

LES OGSÅ: Klimadebatten

Klima

Fossil forbrenning forurenser.
Den må reduseres eller fjernes.
Det er alle enige i.
Ikke alle er enige i at CO2 forårsaker global oppvarming. 
La oss derfor fokusere på det alle er enige i 
Reduser fossil forbrenning


miljstatus

FN klima 2019

UN climate 01
UN climate - nettside
UN climate - GET THE BIG PICTURE


NASA logo.svgGLOBAL CLIMATE CHANGE

logo myclimate

tesla logo TESLA SOLENERGI

norsk solenergiforening nsflogo

geoforskning logoKlimadebatten

Klimarealistene KRLogo
Klimarealistene

SSB logo
SSB: Utslipp av klimagasser

nysno

Carbon Independent
carbon footprint

verdensrommetenergi

energi klimaNorges utslipp