Utfordringer i fokus - klima - vår oppsummering

Globalt         Norge
Forskere over hele verden er enige i at vi må redusere bruken av fossilt brennstoff.   En myk overgang til fossilfri energi er nødvendig på lang sikt.
Forskerne mener at utslipp av CO2 påvirker jordens klima, og de fleste mener også at det resulterer i global oppvarming.   All CO2 i atmosfæren fordeles globalt. Hva Norge gjør har i realiteten ingen virkning.
Det er viktig at vi begrenser forurensningene i områder med stor befolkningstetthert.   Vi må planlegge en fornuftig omstilling som ikke raserer arbeidsplasser og velferd.
Til erstatning for fossillt brennstoff er det et stort behov for nye energiløsninger.   Norge har hatt stor glede og nytte av energi som vannkraft og olje.
Prisen på klimavennlige energiløsninger reduseres raskt og kan snart konkurrere med de fossile.   Kan vi få nye inntekter i en ledende rolle i verden på ny klimavvennlig energi?
     

– Jeg er pessimist. Jeg tror ikke vi kommer til å stanse global oppvarming før utviklingen blir stygg og fæl, sier norsk klimaforsknings grand old man Knut Halvor Alfsen (64).

 

26.02.2017 - Les artikkelen i VG på denne nettsiden

UTDRAG fra artikkelen

Trenger et sjokk

Han har likevel ett punkt som kan gi rom for noe optimisme – nemlig om motivasjonen og forståelsen for klimaproblemet plutselig våkner:

– Ta 2. verdenskrig, hvor et litt døsig USA fikk et tidenes sjokk da japanske fly bombet deres største marinebase Pearl Harbor på Hawaii. Bare i løpet av uker la USA om hele sin økonomi, husmødre gikk i arbeid, fabrikker la om til å produsere våpen og ammunisjon, i løpet av få år ble det bygget 2700 mindre lasteskip – en effektivisering uten sidestykke. 

– Så ting kan skje – men først må forståelsen for klimautfordringen bli allmenn, mest sannsynlig i form av et slikt sjokk, sier Alfsen.

 

26.02.2017 - Les artikkelen i VG på denne nettsiden

Klima

Fossil forbrenning forurenser.
Den må reduseres eller fjernes.
Det er alle enige i.
Ikke alle er enige i at CO2 forårsaker global oppvarming. 
La oss derfor fokusere på det alle er enige i 
Reduser fossil forbrenning


miljstatus

FN klima 2019

UN climate 01
UN climate - nettside
UN climate - GET THE BIG PICTURE


NASA logo.svgGLOBAL CLIMATE CHANGE

logo myclimate

tesla logo TESLA SOLENERGI

norsk solenergiforening nsflogo

geoforskning logoKlimadebatten

Klimarealistene KRLogo
Klimarealistene

SSB logo
SSB: Utslipp av klimagasser

nysno

Carbon Independent
carbon footprint

verdensrommetenergi

energi klimaNorges utslipp