Norge må sette digitaliseringen som øverste prioritet. Foran arbeid, helse, klima og skole.

Den disrupsjonen som hver dag når frem til nye hjørner av samfunnet vårt, skyldes en hurtig teknologiutvikling, eksplosjon av data og kvantesprang innenfor kunstig intelligens. Nå styres dette av globale aktører, det rammer hardt på tvers av sektorer og omveltningene og vil få store konsekvenser for samfunnet vårt.

Du kan også lese det i Aftenposten - 30.10.2016 - se her

Jobb nummer én

Dersom norske politiske ledere, næringslivet og partene i arbeidslivet ikke makter å sikre norske interesser og vekst i møtet med den digitale økonomiens globale krefter, er hele den norske velferdsmodellen truet.

Her er løsningen: Norge må sette digitaliseringen som øverste prioritet. Foran arbeid, foran helse, foran klima, foran skole. Vi som nasjon vil ikke klare å nå målene vi har satt oss innenfor disse politiske kjerneområdene hvis de faller utenfor rammen av den digitale fremtiden. Politikken vil rett og slett ikke virke.

Statsbudsjettet svarer dessverre ikke på oppgaven. Ikke bare unnlater man å fjerne hindringer for teknologi-innovasjon og nyskaping (opsjoner, skatteincentiver, utdanning, m.m.); de reduserer også mengden tilgjengelig vekstkapital, som allerede er kritisk liten etter alle målestokker.

I det spede, men spirende, norske gründermiljøet er man også bekymret. Jeg har vært både venturekapitalist og gründer i USAs ledende innovasjonsklynger, og jeg deler bekymringen - både kortsiktig og langsiktig. Forstår Norges politikere hva som skjer?

Du kan også lese det i Aftenposten - 30.10.2016 - se her

e-intelligens - artikler

e-Verden

global new focusUSA  (og Canada)
Europa
(Russland)
(Midtøsten)
India
Kina
(Australia og New Zealand)

e-utfordringer

e-globalisering
e-innvandring
e-helse
e-klima
e-intelligens

e-lenker

Facts and Details by Jeffrey Hays - privatperson